tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredagskommentar

När granskad forskning ifrågasätts av politiker är det ett varningstecken

Publicerad: 7 maj 2021, 12:01

Foto: Nastco/iStock/Getty Images Plus

Riksdagsledamöter ska inte ägna sig åt att ifrågasätta vetenskapligt granskad forskning. Men hur står det egentligen till med jordaxelns lutning? Efter en ovanlig diskussion mellan klimatministern Per Bolund och SD-ledamoten Lars Andersson i riksdagen är det dags att reda ut begreppen.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


”Klimatkrisen har gått så långt att jordaxeln förskjuts. Det visar hur stor påverkan vi människor har på vår planet, och varför vårt fotavtryck snabbt måste minska.”

Så skrev Per Bolund, Sveriges miljö- och klimatminister tillika språkrör för Miljöpartiet, på Twitter den 25 april. Han länkade till en artikel i den ansedda tidningen The Guardian med rubriken ”Climate crisis has shifted the Earth´s axis, study shows”. Tidningsartikeln hänvisade i sin tur till en forskningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters.

Enligt The Guardian har en massiv avsmältning av glaciärer fått planetens rotationsaxel att ändra lutning, vilket visar vilken påverkan mänskliga aktiviteter har.

Men det faktum att klimatministern uppmärksammade studien fick Lars Andersson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, att reagera. Som Aktuell Hållbarhet berättat ställde han i förra veckan en skriftlig riksdagsfråga till ministern och ville veta om Per Bolund anser att den nya studien ersätter den rådande teorin för att förklara variationerna i jordaxelns lutning, Milankovitchcyklerna. Han ville i så fall även veta hur detta påverkar regeringens åtgärder på miljö- och klimatområdet.

”Att den globala uppvärmningen ställer till problem på ett antal ställen i världen råder det föga tvivel om, och att detta delvis kan ha att göra med människans fotavtryck i tillägg till jordens naturliga cykler av varmare och kallare perioder är naturligtvis fullt möjligt. Dock har jag personligen aldrig tidigare nåtts av informationen att vårt fotavtryck förskjuter jordaxeln, vilket låter minst sagt oroväckande”, skrev Lars Andersson till Per Bolund.

I den skriftliga frågan uttrycker sig Lars Andersson ganska försynt, bland annat skriver han att han har ett strikt amatörsperspektiv och att han förstår att Twitter inte lämpar sig för att informera om forskning på en djup nivå. Samtidigt menar han att ministern uttryckt sig ”kategoriskt” när han påstått att det är människans beteende som ligger till grund för den förändring som beskrivits i studien. Då är ödmjukheten inför den egna bristen på forskningskompetens på området som bortblåst och han använder sin politiska plattform för att driva klimatförnekarnas agenda, genom att ifrågasätta vetenskapligt granskad forskning.

För att ge ett forskarperspektiv på den politiska ordväxlingen letade jag i veckan efter forskare med kompetens inom det aktuella forskningsområdet som kunde kommentera den aktuella studiens kvalitet och implikationer. Till slut fick jag tag på Rüdiger Haas, professor i rymdgeodesi och geodynamik vid Onsala rymdobservatorium på Chalmers tekniska högskola och ansvarig för den geodesiska verksamheten. Geodesi är ett forskningsfält som undersöker jordens form och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde samt jordens orientering och rotation. Rüdiger Haas var vänlig nog att gå igenom den aktuella artikeln och värdera den.

Enligt Rüdiger Haas verkar studien vederhäftig och den stämmer bra med den kunskap han själv har på området. Han förklarar att Milankovitch-cyklerna beskriver hur mycket jorden lutar i jämförelse med sin bana runt solen. Men den nyligen publicerade studien handlar om något annat:

Även om du står på den geografiska Nordpolen står du inte exakt på jordens rotationsaxel, utan rotationens mittpunkt på jordytan förflyttar sig på grund av geodynamiska processer i en spiralrörelse. Fenomenet kallas polrörelse och blir till en cirkel med maximalt cirka femton meter i diameter under ett år. Samtidigt orsakar andra geodynamiska processer att mittpunkten av denna spiralrörelse rör sig långsamt, något som har observerats i hundra år och då har mittpunkten rört sig västerut i riktning mot Kanada. Den långsamma rörelsen västerut kan till stor del förklaras med modeller för atmosfären och oceanerna samt med landhöjningsprocesser.

Men under 1990-talet ändrade polvandringen mönster. Avvikelser åt motsatt riktning med cirka tio centimeter per år blev tydliga. I den nya studien har forskarna undersökt vad den här ändringen beror på. Slutsatsen är att den orsakas av en förändrad massfördelning, som beror på att stora ismassor som tidigare var bundna i glaciärer har smält och flutit ut i haven. En modell av en förändring av det globala vattenkretsloppet på grund av en allt snabbare avsmältning av ismassor kan enligt artikeln förklara den observerade ändringen av polvandringen.

Rüdiger Haas bedömer studiens resultat som mycket rimliga. 

– Polrörelsens mittpunkt har förflyttat sig lite grann, cirka tio centimeter per år sedan 1990. Det försöker författarna till studien förklara. Det är kopplat till isavsmältning helt klart. Om ismassorna smälter bort förändras hydrologin, var det finns vatten och var det finns massa. De modellerna kan förklara den där rörelsen åt öst, därför drar författarna slutsatsen att polernas förflyttning kan förklaras med hur reservoaren fördelas. Nästa fråga är, varför smälter glaciärerna bort? Det är på grund av klimatförändringen orsakad av människan, men det handlar inte den här artikeln om, säger Rüdiger Haas.

Tio centimeter per år är inte så mycket. Har det egentligen någon betydelse? Jag tolkar svaret från Rüdiger Haas som både ett nej och ett rungande ja.

– Ändringarna i polrörelsen har ingen direkt skadlig konsekvens just nu i alla fall. Men det är ett tecken på att människan inte längre bara är en passagerare som åker runt i rymden, utan vi påverkar jorden som system. Den globala avsmältningen är definitivt en katastrof för naturen, säger Rüdiger Haas.

Det är sannerligen skrämmande att mänsklighetens skogsbruk, jordbruk, fabriker och transporter orsakat en så omfattande glaciärsmältning att det påverkar hur vår himlakropp snurrar. Även om det inte direkt märks är det verkligen helt snurrigt.

Men det kanske mest anmärkningsvärda med den här historien är att en politiker avlönad av svenska folket använder sin position för att ifrågasätta en minister som hänvisar till vetenskapligt granskad forskning. Och gör det i syfte att förminska människans roll i den pågående klimatförändringen. Det är för mig ett varningstecken.

Låt forskarna sköta den vetenskapliga diskussionen, politiker. Ert jobb är att suga i er den nya kunskapen om att vi har gått in i antropocen. Den nya geologiska epok där vi inte längre är betydelselösa små ”myror” på en jättelik planet. Utan en mäktig aktör som kan få hela planeten att snurra annorlunda.

 

Läs mer:
Per Bolund ifrågasätts efter klimatuttalanden
Forskare om Bolunds klimathänvisning: Sanslöst liten ändring

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev