onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbara bolag

Hållbara Bolag 2020: Få detaljer om företagens riskarbete

Publicerad: 4 november 2020, 07:47

Mer information om positiva avtryck än risker och utmaningar. Så ser det ut i de stora börsbolagens beskrivningar av hållbarhetsrisker.

Ämnen i artikeln:

Hållbarhetsrisker

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Undersökningen Hållbara bolag visar att en majoritet av företagen kartlägger olika hållbarhetsrisker och har system för att identifiera, mäta och hantera hållbarhetsrisker. Men när det kommer till detaljerna i riskarbetet är resultatet svagare. Totalt får de 134 företagen godkänt i en tredjedel av de 30 riskparametrar som de kartlagts utifrån.

Vanligast är det att företagen kommunicerar att de gör riskanalyser inom antikorruptionsområdet, att de har visselblåsarsystem på plats och att de kartlägger hur verksamheten på ett positivt sätt kan bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Frågor som företagen inte har kommit lika långt i, utifrån vad de berättar på hemsidor och i hållbarhetsredovisningar, handlar om att göra riskanalyser enligt TCFD, presentera en skattepolicy, göra en vattenriskanalys och kartlägga hur verksamheten påverkar de globala målen för hållbar utveckling negativt.

De 134 börsbolagens webbplatser och hållbarhetsrapporter har analyserats utifrån 30 frågor. Totalt får företagen ett ja i 34 % av alla frågor.

Årets upplaga av Hållbara bolag tyder alltså på att många av de stora börsbolagen kommunicerar någon slags riskanalys av hållbarhetsfrågor. Samtidigt är det få som beskriver en genomgående SDG-analys eller ordentlig riskbedömning på kort eller lång sikt.

– Vad de ska och inte ska redovisa är en utmaning för bolagen, men vi ser här att det finns en utvecklingspotential. Som företag behöver man exempelvis fundera kring risker på kort och lång sikt, det ser ägare och intressenter som viktigt, säger Torbjörn Westman, partner på KPMG, som ingår i den rådgivande kommittén till Hållbara bolag.

Även om Agenda 2030 har fått ett stort genomslag i Sverige och näringslivets hållbarhetsarbete är det få företag som redovisar risker förknippade med målen, något som enligt Torbjörn Westman kan komma att ändras.

– EU:s kommande taxonomi kräver att verksamheten ska analyseras utifrån ”do no harm”, det vill säga att den inte bidrar negativt till olika hållbarhetsaspekter. Det perspektivet har vi inte sett så mycket ännu, men det är en väsentlig fråga och kommer kanske tas upp mer framöver.

Få företag svarar i enkätundersökningen att de jobbar med riskbedömning utifrån ramverket TCFD.

Synen på vad hållbarhetsarbetet innebär förändras över tid och de senaste åren har risker och kostnader fått stå tillbaka för värdeskapande och möjligheter. Det ser Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och ansvarig för hållbarhetsgranskningen ”Walking the talk?”. Och även om det inte borde påverka ett företags riskanalys kan det bidra till företagens prioriteringar.

– Jag tror att den här förändringen har gjort att företag kommunicerar mer möjligheter än risk och kostnad. Hela grejen är att”winwin” och delat värdeskapande är mycket lättare att sälja in till en vd. Kanske blir då riskarbetet eftersatt. Samtidigt har mycket blivit en hygienfråga. Men om man jobbar med frågan utan att redovisa den säger det något om hur vi ktig företaget tycker att frågan är, säger hon.

Även om klimatfrågan är en av de mest uppmärksammade i hållbarhetsdebatten är Lin Lerpold inte förvånad över att korruption är det riskområde som flest företag i Hållbara bolag redovisar kring.

– Det är rimligt eftersom det finns lagkrav kring de frågorna, till skillnad från om ett företag har satt upp mål för olika SDG-risker eller inte. Sedan är det förvånande att företag som SEB, Nordea och Ericsson har ertappats med sådana problem och inte tycks ha sett penningtvätt och korruption som risker.

Hur väl arbetet med olika hållbarhetsrisker utvecklas i ett företag hänger enligt Lin Lerpold samman med vilken utbildning medarbetarna får och hur personer på ledande befattningar bedöms. Av resultatet i Hållbara bolag framgår att hälften av företagen rapporterar att personalen utbildas i företagets hållbarhetsarbete och i en femtedel av företagen utvärderas chefer utifrån icke-finansiella prestationsmått.

– Om du vill att cheferna ska arbeta mot hållbarhet behöver de frågorna vägas in i bedömningen av deras arbete. På samma sätt behövs utbildning. Många vet att korruption är dåligt, men de vet sällan vad de ska göra när de hamnar i en svår situation.

Fakta: Så går Hållbara bolag-rankningen till

Rankningen Hållbara bolag fokuserar i år på de svenska börsbolagens omställnings- och riskhanteringsförmåga. Undersökningen omfattar 134 bolag i inom kapitalvaror, konsumtionsvaror, material, dagligvaror samt banker och investmentbolag. Bolagen bedöms utifrån en enkätundersökning (som kan ge max 6 poäng) samt en rapport- och hemsidesstudie (som kan ge max 30 poäng). Rapport- och hemsidesstudien är uppdelad i 5 kategorier: fördjupad risk, antikorruption, personal, hållbarhetsstrategi & SDG samt miljö & klimat. Rankningen genomförs av Lunds Universitet i dialog med en rådgivande kommitté med experter samt representanter från organisationer som FAR, Swesif, SFF, Vinnova och Tillväxtverket.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev