Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbara bolag

Risk och scernarioanalys i fokus på årets stora rankning Hållbara Bolag.

Hållbara Bolag 2020: Så förberedda är företagen

Risk- och scenarioanalys i fokus. I årets rankning Hållbara bolag har stor vikt lagts vid risk- och scenarioanalyser på hållbarhetsområdet. Fokusområdet har valts för att driva på utvecklingen i ett område som anses allt viktigare för hållbarhetsarbetet samtidigt som de flesta bolag har en hemläxa att göra.

Publicerad: 2 november 2020, 21:25

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se

I takt med att näringslivet allt mer riktar fokus mot hållbarhet blir det viktigare för bolag att analysera risker och scenarier på hållbarhetsområdet. Därmed blir det också viktigare för bolag att redovisa hur de arbetar med risk- och scenarieanalyser, så att bland annat finansiella institutioner kan följa och analysera deras arbete. Det menar Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet som leder arbetet med rankningen Hållbara bolag.

– Det är viktiga kompetenser att utveckla för att kunna bistå i omställningen, säger Susanne Arvidsson.

Kraven på att bolag analyserar hållbarhetsrisker och arbetar med olika scenarier på hållbarhetsområdet kommer framför allt från finanssektorn som vill se hur bolagen ställer om för att möta nya krav och förutsättningar. Det handlar bland annat om EU:s gröna giv som ska driva miljö- och klimatomställning, där en del är den så kallade taxonomin som anger kriterier för vad som anses vara hållbara verksamheter.

”Vi mäter inte hur hållbara bolagen är sett till effekterna av deras fotavtryck utan vi mäter hur de arbetar med hållbarhet.”

I rankningen Hållbara bolag undersöks bolagens arbete med allt ifrån risker i värdekedjan, klimatrisker och andra fysiska risker, till risker relaterade till korruption, jämlikhet och brott mot mänskliga rättigheter och slutligen risker som har att göra med förändrade konsumentpreferenser.

Det undersöks också i vilken mån bolagen arbetar med scenarier på dessa områden, och med vilken tidshorisont.

– Vi mäter inte hur hållbara bolagen är sett till effekterna av deras fotavtryck utan vi mäter hur de arbetar med hållbarhet. Vi tittar på systematiken och att man har en relevant spännvidd i hållbarhetsarbetet, säger Susanne Arvidsson.

För att poängsätta risk- och scenarioanalysarbetet utgår rankningen till viss del från frågeställningar som använts tidigare år men framför allt från nya frågeställningar.

Något som lett till en viss ommöblering i toppskiktet, bland annat har det ofta ifrågasatta bolaget Lundin Mining fallit ut bättre än tidigare år.

– Att Lundin Mining skulle vara duktiga på att kommunicera hållbarhetsrisker har vi nog förväntat oss. Det är likadant med till exempel Telia Company som efter flera mutskandaler i dag ses som förebild när det gäller arbete mot korruption. Ju mer exponerad man är mot riskerna, desto bättre blir man ofta på att arbeta med dem. Vi vill att alla bolag ska bli duktiga på att arbeta med sina hållbarhetsrisker och att kommunicera hur detta arbete är strukturerat. Därefter är det upp till intressenterna att bedöma kvaliteten i detta arbete, säger Susanne Arvidsson.

”Marknaden prissätter risker som är kända, hur bolaget hanterar dem är det bara bolaget som kan berätta.”

Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, tycker att riskanalyser är viktiga då de ger en bra bild av hur bolagen ser på sina egna verksamheter och vad man tror kommer påverka dem. Informationen används framför allt i ägarstyrningen, när fonden har dialog med bolagen.

– Man kan använda det för att dra slutsatser, även när man inte håller med utan tycker att det handlar om en glädjekalkyl. Jag hörde för något år sedan en anekdot om att en vd för ett kanadensiskt oljesandsbolag såg lysande utsikter åtminstone något decennium till. Det visar att om man får fria tyglar att göra sina egna analyser så blir de inte trovärdiga, stringenta och möjliga att jämföra, säger Johan Florén.

Han hoppas att det i framtiden regleras hur risk- och scenarioanalyser ska rapporteras, även om en bra rapportering kring risker och scenarier inte nödvändigtvis leder till bra riskhantering.

– Marknaden prissätter risker som är kända, hur bolaget hanterar dem är det bara bolaget som kan berätta. För att ett bolag ska kunna hantera sina risker måste det kunna rapportera om dem. En del bolag har förstått det här, medan andra bolag tycks vara helt omedvetna: det finns inget i deras kommunikation som antyder att de håller på att gå in i en ny verklighet och att deras strategi kanske inte fungerar i framtiden.

Läs intervjuer med alla vinnare i Hållbara Bolag 2020
Hållbara Bolag 2020: Alla vinnarna berättar

Se rankningen kategori för kategori:

Hållbara bolag 2020 – Banker
Hållbara bolag 2020 – Investmentbolag
Hållbara bolag 2020 – Dagligvaror
Hållbara bolag 2020 – Konsumtionsvaror
Hållbara bolag 2020 – Kapitalvaror
Hållbara bolag 2029 – Material 

Fakta: Så går Hållbara bolag-rankningen till

Rankningen Hållbara bolag fokuserar i år på de svenska börsbolagens omställnings- och riskhanteringsförmåga. Undersökningen omfattar 134 bolag i inom kapitalvaror, konsumtionsvaror, material, dagligvaror samt banker och investmentbolag. Bolagen bedöms utifrån en enkätundersökning (som kan ge max 6 poäng) samt en rapport- och hemsidesstudie (som kan ge max 30 poäng). Rapport- och hemsidesstudien är uppdelad i 5 kategorier: fördjupad risk, antikorruption, personal, hållbarhetsstrategi & SDG samt miljö & klimat. Rankningen genomförs av Lunds Universitet i dialog med en rådgivande kommitté med experter samt representanter från organisationer som FAR, Swesif, SFF, Vinnova och Tillväxtverket.

Läs: Så gjordes rankningen Hållbara Bolag 2020


Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.