Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbara bolag

Foto: Lars Jansson

Stora framsteg för börsbolag – men långt kvar till mål

Hållbarhetsarbetet i börsbolagen har utvecklats tydligt de senaste åren. Men den positiva trenden i Aktuell Hållbarhets årliga rankning Hållbara Bolag lever inte upp till behovet av snabba och omfattande åtgärder och utsläppsminskningar.

Publicerad: 25 oktober 2021, 19:04

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se

När Aktuell Hållbarhet för fjärde året i rad rankar börsbolag i sex branscher tillsammans med Dagens industri och Lunds universitet syns tydliga förbättringar av hållbarhetsarbetet inom samtliga branscher. Den årliga uppföljningen visar också att företagens arbete med strategier och Agenda 2030 är bland det som utvecklats mest. När rankningen startade 2018 var det den kategori som bolagen presterade sämst i och nu får flera företag full poäng.

Tydligt är att börsbolagen utvecklar sitt hållbarhetsarbete, samtidigt är det mindre än tio år kvar till att målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda.

– Ser man resultatet i en större kontext där klimatutsläppen måste ner och globala hållbarhetsmål måste nås så går det för långsamt. Det är naturligtvis ett problem. Samtidigt ser vi ett starkt engagemang bland svenska bolag när det gäller att ställa om på olika sätt, säger Susanne Arvidsson, docent vid Lunds universitet och ansvarig för genomförandet av rankningen Hållbara bolag.

Få bolag nämner klimatrisker och har gjort scenarioanalyser. Hur ser du på det?

– Det är tydligt att bolagen ofta har helt olika bild av och förståelse för centrala begrepp som krävs för att hantera risker. Ta till exempel scenarioanalys. Många bolag i dag talar om en halvårs- eller årsprognos och jämställer det med en scenarioanalys. Det som krävs är ju framtidsscenarios på 10-15 år och längre fram i tiden.

Rankningen visar också att bolag i låg utsträckning rapporterar risk kopplad till biologisk mångfald.

– Detta är ett helt nytt område för de flesta. Tittar man på vad bolagen skriver så framstår det tydligt att man trevar. Skydda biologisk mångfald handlar inte om att sätta ut bisamhällen eller insektshotell. Det är komplext och vi kommer att se många nya initiativ för att lyfta vikten av detta område. Helt klart är att framöver kommer mer information att efterfrågas kring bolags hur bolagen arbetar med att skydda biologisk mångfald.

Hur tänker du att företagsledare bör förhålla sig till utvecklingen av allt som sker inom hållbarhetsområdet nu?

– Skynda långsamt. Gör riktade satsningar. Bygg upp en strategi för hållbarhetsarbetet, identifiera och hantera klimat och omställningsrisker. Gör scenarioanalyser. Ställ frågor som: Vad innebär en hållbar affärsmodell? Grön finansieringsplan? Hur lägger man upp ett hållbart ersättningssystem i ett bolag?

En våg av ny hållbarhetsreglering från EU närmar sig. Hur ser du på den utvecklingen och vilka effekter kommer det att få? 

– All policyutveckling handlar nu om att rikta finansiella flöden mot hållbara aktiviteter och bolag. Allt kommer att handla om att pusha kapitalet i en hållbar riktning, ”transition finance”. Transition finance skall bidra till att uppnå den omställning som krävs för att nå klimatmål och de globala hållbarhetsmålen. Gröna, bruna och sociala EU-taxonomier, klimatrapporteringsramverket TCFD, motsvarigheten TNFD för biologisk mångfald, den nya hållbarhetsredovisningslagen CSRD kommer verkligen att vrida upp tempo och förväntningar på bolagen. Det kommer inte längre gå att göra hållbarhetsrapporter som är lösa i kanterna. Den nya lagstiftningen syftar till att ställa om bolagen och kräver inom kort hårda data. Vi måste höja kvaliteten på hållbarhetsinformationen. Värderelevant, tillförlitlig och jämförbar information kring hur bolagen presterar på de olika hållbarhetsarenorna är avgörande om finansmarknaden skall kunna omdirigera och accelerera de finansiella flödena till hållbara bolag.  

Om du blickar in i spåkulan - hur kommer utvecklingen att se ut i praktiken? 

– Det handlar om att banker och investerare kommer att få krav på sig kring hur portföljer skall sättas samman och till vad och vilka man lånar ut pengar. Kraven kommer öka för att på så sätt stärka sociala, rättvisa, klimatnytta, biologisk mångfald och så vidare. Det går i rätt riktning, men behöver gå snabbare. Satsningar, investeringar, politiken och hur man kan stötta processerna. Hur få in forskning, implementeringsfasen, hur och vad blir det för inlåsningseffekter, lärandet mellan finanssektorn och företagen.

Hur ska man som företagsledning förhålla sig till omställningen och de nya kraven?

– Inse att omställningen fortsätter i ett högt tempo. En effektiv omställning kommer att skapa affärsmöjligheter och möjlighet till ökade konkurrensfördelar. Både i relation till kunder men också tillgång och kostnad för kapital.

 Vad ser du för spännande trender i världen? 

– Den nya administration i USA visar på ett starkare klimatengagemang. Och det finns tendenser på att Kina ökar sitt intresse för tuffare klimatmålsättningar vilket skulle kunna påverka frågorna globalt. IFRS, som är en internationell standard för finansiell redovisning, utvecklar standard för icke-finansiell information. Det händer inte bara i EU, utan det är en global fråga. Den utvecklingen har skett snabbt och det höjs varnande röster för att det inte får gå för snabbt. Samtidigt visar IPCC att det går på tok för långsamt. Jag tror att nästa stora område är biologisk mångfald. Det är en stor utmaning att koppla samman skyddet av den biologiska mångfalden med våra globala finansiella system.

Hur ser du att SME:s och onoterade bolag kommer att påverkas? 

– Många av de bolagen har inte kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete. Detta uppmärksammas på olika håll och man har i dag ett större fokus på att låta SME ingå i olika beredningsgrupper och att anpassa regleringar till även onoterade och mindre bolag. Deras omställning är väldigt viktig om vi skall nå klimat- och hållbarhetsmålen.

Läs också:

Läs Hela listan: Hållbara Bolag 2021

Läs ”Frågor och svar om rankningen Hållbara bolag 2021”

Kategori Material och totalvinnare: Stora Enso
Kategori Konsumtionsvaror: Bonava
Kategori Dagligvaror: Essity
Kategori Kapitalvaror: Skanska
Kategori Banker: SEB
Kategori Banker: Swedbank
Kategori Investmentbolag: Investor

Läs intervju med Susanna Arvidsson som leder arbetet med rankningen

 


Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.