måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbara bolag

Trots kris och krig: Få storbolag planerar långsiktigt

Publicerad: 7 november 2022, 14:12

”Det är viktigt att hållbarhetsagendan inte sätts isolerat i styrelserummen”, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Foto: Jack Mikrut/Dagens Industri

Trots pandemi och krig i Europa är riskmedvetenheten på lång sikt låg i de stora börsbolagen. Vår undersökning Hållbara Bolag 2022 visar att många företag inte förbereder sig för plötsliga förändringar.


Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Företagets egna ambitioner, internationella överenskommelser som Parisavtalet samt lagar och regler. Det är de viktigaste drivkrafterna när de stora börsbolagen formulerar sin hållbarhetsagenda. Samtidigt är det styrelsen och högsta ledningen som är viktigast för att sätta dagordningen i hållbarhetsarbetet. Mindre vikt spelar intressenter som medarbetare, kunder och konkurrenter. 

När Aktuell Hållbarhet och Dagens industri tillsammans med Lunds universitet nu för femte gången granskar hållbarhetsarbetet bland 130 stora börsbolag står risk och styrning i fokus för undersökningen. Och svaren i Hållbara Bolag 2022 pekar på att det är hårda krav som lagstiftning såväl som egna initiativ som driver arbetet framåt. Den breda floran av intressenter har inte lika stor påverkan enligt företagen själva. Kanske är det även därför som framtida risker fortfarande tycks svåra för företagen att väga in. Av de kategorier som undersökningen är uppdelad i är fördjupad risk den kategori där börsbolagen har svårast att prestera. Exempelvis visar svaren att verktyg som scenarioanalyser inte slagit igenom bland börsbolagen, trots att omvärlden upprepade gånger visat sig föränderlig de senaste åren. 

– Det är viktigt att hållbarhetsagendan inte sätts isolerat i styrelserummen, den måste justeras efter dialog med externa intressenter och framtidsanalyser. Jag tror att många lyssnar på sig själva och den närmaste kretsen i för stor utsträckning. Ett större fokus på att kartlägga omvärldsfaktorer och dess -påverkan på organisationen behövs, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som arbetar med undersökningen.

De senaste åren har vi haft både en pandemi och ett krig i Europa, har det påverkat riskmedvetenheten?

– Det är fortfarande ett kortsiktigt perspektiv som gäller. Nu står vi inför ett sämre ekonomiskt läge och minskad tillgång på el, sådana risker är företagen inte särskilt duktiga på att hantera i förväg. Det behövs större fokus och kunskap kring hur scenarioanalys kan bidra till långsiktig planering för olika händelser som kan inträffa.

Läs mer: Hållbara bolag 2022

· Större riskmedvetenhet bland företagen

· Det är riskerna när storbolagen väljer bort scenarioanalyser: ”Mindre rigoröst”

· Splittrad bild kring TCFD – hyllas och sågas


· Trots kris och krig: Få storbolag planerar långsiktigt 

Så gjordes undersökningen

Undersökningen Hållbart Bolag 2022 bygger på flera olika delmoment. Förutom en kartläggning av information i företagsrapporter och webbplatser har företagen svarat på en enkät där de uppmanats att lämna information om företagens hållbarhetsarbete. Totalt omfattas 130 börsbolag av undersökningen, det handlar om OMX Nasdaq-noterade bolag som tillhör GICS--industrigrupperna Kapitalvaror, Dagligvaror, Konsumtionsvaror och kläder samt Material. Dessutom ingår banker och investmentbolag. Hållbara Bolag 2022 är ett samarbete mellan Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Datawrapper är blockerad under “Visa våra partners”.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Datawrapper är blockerad under “Visa våra partners”.

Något som samtidigt har ökat bland företagen sedan granskningen infördes är i vilken utsträckning företagen utser nyckelpersoner med ansvar för hållbarhetsfrågor. Dock har inte resurserna till nyckelpersonerna ökat i samma utsträckning.

– Eftersom det handlar om personer som ska leda transformationen av företagen borde resurserna för det arbetet följa med rollen. Men resultatet i undersökningen visar att det kan bli problematiskt att göra de förändringar som krävs.

Nu har den här undersökningen genomförts i fem år, vilka trender kan du se?

– Överlag går utvecklingen i en positiv riktning och företagen -presterar bättre år för år. Sedan är det vissa skillnader mellan vad företagen säger i sina svar att de gör och vad de visar i sin rapportering. Det kan bero på att de gör mer än vad de kommunicerar, men även att de själva tycker att de gör mer än vad de faktiskt presterar.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev