måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbara finanser

Riksbanken vill se bättre rapportering om klimatrisker

Publicerad: 15 december 2021, 13:24

Vice riksbankschef Anne Breman. Foto: Riksbanken

Få finansiella företag har processer på plats för att hantera klimatrisker. Företagens rapportering behöver också bli bättre. Det konstaterar Riksbanken i en ny rapport.


KT


Riksbanken måste följa och förstå hur klimatförändringarna och åtgärderna som sätts in för att motverka dem påverkar ekonomin för att kunna fullfölja sitt uppdrag: Att främja finansiell stabilitet. Det konstaterar vice riksbankschef Anna Breman i samband med att Riksbanken släppte rapporten ”Klimatrisker i policyarbetet” på tisdagen. 

Enligt Anna Breman ser Riksbanken fram emot de nya internationella regelverk och standarder som utvecklas i snabb takt. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. I dag är det bara ett fåtal av de svenska finansiella företagen som har processer på plats för hela kedjan med att identifiera, mäta, bedöma och hantera klimatrisker.

– För att kunna mäta hur exponerade banker är för risker behövs bra data. Vi vill se bättre och mer standardiserad rapportering. Om man ska lyfta något från Cop 26 som var en framgång, så var det just det. Det kommer att bli en stor förändring när det är på plats, sade Anna Breman på Riksbankens presskonferens.

Rapporten beskriver också hur Riksbanken både väger in klimatrelaterade risker och tar hållbarhetshänsyn vid köp av obligationer samt när de väljer tillgångar i valutareserven.

Aktuell Hållbarhet skrev 2019 om hur Riksbanken sålde av sina innehav av obligationer utgivna av den kanadensiska provinsen Alberta och de australiska delstaterna Queensland och Western Australia. I dessa länder är utsläppen av växthusgaser per capita bland de högsta i världen.

Trots att Riksbanken ser över valutareserven löpande har dock inga liknande avyttringar gjorts sedan dess.

– Vi har sagt att vi gradvis ska anpassa vår verksamhet till Parisavtalet. Men det är en gradvis omställning över tid. Vi måste ta hänsyn till de mål och uppdrag som Riksbanken har, det sätter begränsningar för vad vi kan göra. Det finns minimikrav på exempelvis hur mycket amerikanska tillgångar vi behöver ha, sade Anna Breman.

– Vi vill trycka på att viktigaste ansvaret för policyåtgärder mot klimatförändringarna ligger hos politikerna.

I rapporten har Riksbanken också studerat hur den finansiella stabiliteten kan påverkas av höjda havsnivåer och hur Sveriges ekonomiska utveckling i övrigt kan påverkas av klimatförändringar utifrån ett antal olika scenarier.

Läs rapportern här. 

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev