tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Karriär

”Det kan verka lite oortodoxt att som räddningschef jobba med inkludering”

Publicerad: 9 maj 2016, 06:25

Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda med ansvar för sex kranskommuner till Stockholm, menar att social hållbarhet kräver värderingsstyrt ledarskap.

Vad har FN:s hållbarhetsmål egentligen med räddningstjänsten att göra? Allt, menar Ida Texell, chef på Brandkåren Attunda och med i regeringens Agenda 2030-delegation.

Ämnen i artikeln:

Agenda 2030

I mars utsåg regeringen en delegation som ska analysera hur FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska genomföras i Sverige. En av de som fick en plats i delegationen var Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda som jobbar med flera kranskommuner till Stockholm. Att se till att den verksamhet hon leder släcker bränder är bara en del av hennes uppdrag, poängterar hon. Redan innan hållbarhetsmålen kom jobbade Brandkåren Attunda aktivt med social hållbarhet. Det handlar enligt Ida Texell om att inkludera riskgrupper i socioekonomiskt utsatta områden och att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i arbetslöshet och utanförskap.
– Det kan verka lite oortodoxt att som räddningschef jobba med inkludering, men vi menar att det minskar riskerna i vårt primäruppdrag när vi får ungdomar och människor som mår bra, får ett säkert liv, som har en sysselsättning och som behandlas på lika villkor. I svensk räddningstjänst jobbar jag varje dag med att säkra mänskliga rättigheter. Hållbarhet är en fråga som helt genomsyrar mitt arbete, säger Ida Texell.

Brandkåren Attunda arbeta

r bland annat med uppsökande verksamhet på fritidsgårdar, är på plats i skolorna och gör hembesök. Ofta i samarbete med kommun och socialtjänst.
– Vi är en 24/7-business – fatta vilken power vi har! Och vi har hög trovärdighet. Vi spelar pingis, pratar med barnen och ungdomarna och gör aktiviteteter med ungdomar på glid, de får göra praktik hos oss och vi fokuserar på samtal om liv och egenmakt.

De ringar även in högriskområden för bränder, ofta handlar det om socioekonomiskt polariserade stadsdelar.
– Vi knackar dörr, pratar lite och kollar om de har brandvarnare. Det låter kanske banalt men vi skapar samtidigt kontaktytor och nätverk. När vi tittar på vår statistik kostar olyckor samhället 75 miljarder kronor varje år och varje dag dör nio personer. Vi ser att de som inte är inkluderade i samhället i större utsträckning tendererar att skadas eller omkomma. Når vi de grupperna minskar också skadegörelsen.

Vilka hållbarhetsmål är särskilt viktiga för dig?
Det som är fantastiskt är att de hänger ihop på ett helt annat sätt än millenniemålen. Det jag berörs mest av är målet om att göra städer och bostäder mer inkluderande och säkrare (Mål 11: Hållbara städer och samhällen, reds.anm.). Räddningstjänsten ska ju skapa trygga och säkra samhällen.

Ida Texell lyfter även fram det femte målet om jämställdhet och att stärka kvinnors egenmakt. Som kvinnlig förbunds- och räddningschef i en snedfördelad bransch med endast ett fåtal procent kvinnor, har hon bland annat startat ett nätverk, Magma, med målet att få in fler kvinnor i räddningstjänsten och särskilt på chefspositioner.

– Det är otroligt viktigt för mig. Ett mer jämställt och inkluderande samhälle skapar bättre förutsättningar på alla områden.

Vad kommer du att bidra med i Agenda 2030-delegationen?
– Jag har kunskap om hur offentlig sektor kan jobba med hållbarhetsmålen genom ett autentiskt ledarskap och genom att integrera hållbarhet i styrsystem och strategier. Ibland glöms regioner och kommuner bort som viktiga aktörer men de kan bli en passionerad motor i den här dialogen. Kan jag som är i ett ultrasmalt segment göra det här så kan även större aktörer det.

Vilken roll spelar ledarskapet för arbetet med hållbarhetsmålen?
– Det är jätteviktigt. Ledare måste arbeta mer värdebaserat. Oavsett om du är chef här, på Ikea eller på Vattenfall väljer du vilka värderingar du vill omsätta i ditt ledarskap. Även om jag kan se ut som en liten spelare i sammanhanget är det som har fått oss framgångsrika att vi har valt att tro på att integrera hållbarhet.

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev