Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Karriär

Åsa-Britt Karlsson blir ny senior klimatexpert på den gröna tankesmedjan Fores.

Foto: Oskar Luren

Fores rustar för klimatomstart

Tankesmedjan Fores värvar SGI:s avgående generaldirektör Åsa-Britt Karlsson som senior klimatexpert för att göra en omstart i klimatfrågorna. Ytterligare rekrytering är på gång.

Publicerad: 19 april 2021, 08:19

Barbara Taltavull

Reporter

barbara.taltavull@aktuellhallbarhet.se

Åsa-Britt Karlsson slutar som generaldirektör för SGI, Statens geotekniska institut, den 30 april och tillträder som senior klimatexpert på den gröna tankesmedjan Fores den 1 september.

Under mellantiden ska hon vara ledig, sedan är det full fart som gäller, berättar hon.

– Mitt nioåriga förordnande på SGI slutar då efter maximal tid. Det är viktigt att jag kan slutföra det på bästa sätt. Jag blev jätteglad när Fores kontaktade mig och frågade om jag ville jobba med den omstart de planerar för klimatfrågorna, säger hon.

På Fores blir hon senior klimatexpert och det ska kopplas på ytterligare resurser.

– I förstone blir det ganska snart ytterligare en person, som ska ta fram underlag, samordna arbetet etcetera. Fores ambition är att det ska ske så skyndsamt som möjligt.       

Vad får du för roll som senior klimatexpert?

– Jag kommer vara rådgivande och pådrivande i frågorna.

Vad vill du driva för frågor?

– Frågor som handlar om att vi kan ställa om Sverige offensivt, alla ska inse att vi är ett föregångsland i EU och globalt i grön omställning kopplat till tillväxt. Vi ska titta på den teknikutveckling som finns och vilka sektorer som kan dra nytta av den. Vi har kommit långt när det gäller elektrifiering och uppvärmning och även industrin har kommit ganska långt men transport och jordbrukssektorerna behöver komma längre.

”Vi gjorde väldigt mycket bra under alliansregeringen.”

Fores har i dag tre temagrupper, som ska belysa aspekter i den svenska ekonomin där det bedöms finnas utrymme för utvecklingsarbete. Den första temagrupopen ska bland annat studera hur utbildningssystemet och arbetsmarknadens regleringar kan bidra till ökad tillväxt. Den andra behandlar omvärldsförändringar ur ett trygghetsperspektiv, bland annat socialförsäkringssystemet med tanke på nya typer av anställningsformer. Den tredje ska handla om tillit och bland annat analysera hur styrningen av sjukvårdssektorn fungerar. Tanken är att klimatarbetet ska ske inom ramen för dessa tre grupper med fokus på tillväxt, uppger Åsa-Britt Karlsson. 

– Hållbarhet, hållbar utveckling och klimatfrågor kopplade till tillväxt och hela Agenda 2030 är viktigt och angeläget, framhåller hon.

Tidigare drev Fores hårt på för en fossilfri fordonsflotta. Hur ser du på transportmålet?

– En fossilfri fordonsflotta är viktigt, vi ska fortsätta driva det, det är en av de stora utmaningarna för att nå klimatmålet. Transportmålet ryms inom Parisavtalet. Det är viktigt att vi i Sverige uppfyller det vi satt för att vi ska nå 2050-målet, det är det högaktuella globalt. 

– Jag ser inget motsatsförhållande mellan lokala och globala mål. Med de goda förutsättningar vi har i Sverige ska vi ha ambitiösa mål. Detta är ett av Cop26 fem prioriterade områden i höst.    

Vad står högst på din agenda?

– Det vill jag diskutera med de andra i Fores ledning först. 

Hur kan ni bli bättre på att få ut de gröna budskapet?

– De vidare formerna får vi också diskutera. Att jag tillträder innebär en liten omstrukturering av klimatarbetet. Vilka kanaler vi ska använda vet jag inte än. Det finns många olika sätt att nå ut på. Det är otroligt viktigt med en bred ansats, att ha med olika delar av samhället, privata aktörer såväl som civilsamhället, och att skapa mötesplatser för det.       

Vad har du för bild av Fores?

– Jag har följt dem sedan de bildades. Det har varit lite olika ledningar från starten och det är naturligt att de format Fores på lite olika sätt. Jag har min bakgrund i Centerpartiet, även om jag inte varit aktiv som generaldirektör, hoppas jag få fortsätta driva dessa frågor nu. Jag ser verkligen fram emot att kunna bidra i en grön liberal tankesmedja.

I bagaget har Åsa-Britt Karlsson lång erfarenhet av nationellt och internationellt klimatarbete. Som generaldirektör för SGI är en av de stora uppgifterna att jobba med klimatanpassningar och förorenade områden. Tidigare har hon varit statssekreterare till Andreas Carlgren på miljödepartementet under hans tid som miljöminister samt kanslichef för Centerpartiets riksdagskansli         

– Under min tid som statssekreterare förberedde vi bland annat Köpenhamnsmötet då Sverige var ordförande i EU, vilket banade väg för Parisavtalet. Tiden som kanslichef var spännande, den började med Bildtregeringen och sedan i opposition, sedan var Centerpartiet med och sanerade Sveriges ekonomi tillsammans med Socialdemokraterna.

Hon är även varit särskild utredare i den klimatpolitiska vägvalsutredningen.

– Vi levererade den i januari i fjol. Den har mottagits väldigt bra från alla håll. Det bådar gott för att vi ska komma till skott med negativa utsläpp av växthusgaser, en del av förslagen togs med i höstbudgeten.

– Det har mest varit fokus kring CCS-frågorna. Remissbehandlingen var positiv och det finns en bred uppslutning kring det. Om vi agerar tidigt går omställningen mycket bättre. Vi föreslog bland annat omvänd auktionering och hur det ska genomföras bäst och billigast. Förslagen om CCS togs väl upp i remissomgången.

Vad brinner du för?

– Jag engagerar mig för att vi på ett positivt sätt ska se möjligheterna att göra en omställning som kommer vara genomgripande och gå till fossilfri tillväxt. Jag ser positivt på att kunna nyttja teknikens möjligheter, och transportsektorns elbehov är en jättestor utmaning. Hela omställningen till vätgas, batterier etcetera innebär en jätteutmaning.

Vad är du mest nöjd med?

– Vi gjorde väldigt mycket bra under alliansregeringen, vi tog fram en klimat- och energiproposition, och bland annat den första samlade havspropositionen. Det var möjligt att i alliansregeringen göra skillnad.

Fores tidigare klimatchef Mette Kahlin McVeigh slutade i augusti i fjol. I februari i år lämnade Ruben Henriksson, assisterande programchef, Fores. I dag har tankesmedjan 12 anställda. Ulrika Schenström tog över som vd för Fores efter Mattias Goldmann i mars i fjol. I juni presenterades en ny styrelse.  

Läs mer:

Fores vd Ulrika Schenström: ”Ekonomiska reformer är grunden till allt” 


Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev