fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Karriär

Har du Sveriges tuffaste miljöchefsjobb?

Publicerad: 27 maj 2009, 07:23

Kiruna kommun inhyser världens största järnmalmsgruva, Norrbottens mest förorenade sjö full med kvicksilver och gammal ammunition och inom snar framtid ska staden flyttas. Miljöaktuellt stör den nytillträdda miljöchefen mitt i granskningen av gruvbolagets miljörapport.


MS

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se


– Kiruna stad är en väldigt dynamisk stad med den föregående stadsflytten och gruvbolaget LKAB som den dominerande industrin med stora miljöfrågor som anläggande av dammar, utsläpp till luft, vatten och mark och de av gruvverksamheten orsakade markdeformationerna som närmar sig samhället. Det sistnämnda påverkar allt från transporter och VA-system och hur vägar och järnvägar ska läggas, säger Margareta Bergman, miljöchef på Kiruna kommunen sedan februari i år.

Margareta Bergman är född i Gällivare och pratar klingande norrländska. Hon har dock tillbringat de senaste 20 åren på annan ort. Bland annat har hon forskat i Umeå och Skottland och arbetat bland annat som forskningssekreterare på Formas i Stockholm. Flytten tillbaka till Malmfälten berodde på privata skäl.

– Jag hittade kärleken. Han hade funnits i Gällivare hela tiden, skrattar Margareta. Samtidigt hade jag turen att få ett fantastiskt roligt jobb. Det bästa i mitt jobb är den stora variationen, miljöområdet är så oerhört brett och man vet sällan vilka frågor som kan komma att dyka upp under en arbetsdag.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete just nu?
– Att hålla sig ajour med allt som händer – och därifrån kunna göra vettiga prediktioner rörande miljöpåverkan, exempelvis ha koll på vad ett dammbygge innebär och hur Norrbottens mest förorenade sjö strax söder om Kiruna ska hanteras. I den finns upp till 200 kg kvicksilver, som kommer från gruvan och dessutom ammunition som av försvaret dumpats i sjön. En annan stor utmaning är hur det framtida Kiruna kommer att se ut och att ta alla stora miljöfrågor som kommer med flytten i beaktande.

Det låter som att du har ett av Sveriges tuffaste miljöchefsjobb?
– I alla fall det mest omväxlande, dessutom har jag till mitt stöd en otroligt kunnig och erfaren personal.

Hur ser relationen med miljöchefen på LKAB ut?

– Vi sitter ju inte i knät på varandra och ska kunna slå ner på det vi tycker är fel. Vi kommunicerar relativt regelbundet och jag har hittills inte haft några problem att få den information som jag efterfrågat rörande miljöpåverkan av gruvverksamheten.

Hur bra är näringslivet i Kiruna på miljöarbete?
– Verksamheter med produktionsmål och ekonomiska krav har tidigare haft låg fokusering på miljöaspekter. Genom EU-lagstiftningar och andra miljömässiga lagkrav har det blivit bättre, men det finns anledning att vara observant på att miljökraven efterlevs när det råder lågkonjunktur. Å andra sidan kan en lågkonjunktur också resultera i att relativt fler miljömässigt ofördelaktiga verksamheter läggs på is.

Har näringslivet insett att det kan vara lönsamt med miljöarbete?
– Det finns ofta stora energibesparingar att göra. Och just LKAB utreder för tillfället energieffektiva lösningar, till exempel hur spillvärmen från verksamheten bättre kan nyttjas. Problemet just nu är att det saknas goda lagringsmöjligheter för att en större andel ska kunna användas till uppvärmning av det kommunala fjärrvärmenätet året om. Detta är angeläget eftersom det finns en avvägning mellan mängden sopförbränning och värmeåtervinning i form av spillvärme från industriella processer.

Vad är det bästa sättet att arbeta med miljöfrågor i en kommun?

– Genom att arbeta utifrån politiska strategiska underlag där kommunens avsikt och vilja rörande hanteringen av miljöfrågor klart framgår.

Dela med dig av tre goda råd till andra miljöchefer i Sverige.
– Sträva efter att arbeta med miljöfrågor på ett sådant sätt att det går att lyfta fram goda exempel.
– Gör, utifrån din nämnds beslut, upp en tillsynsplan för mer än ett år i taget för tillsyn av livsmedel, miljö och hälsoskydd. Kontinuitet och framsyn förebygger framtida miljöproblem.
– Fånga upp åsikter angående miljö från kommuninnevånarna.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev