söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Karriär

Leder ny enhet hos finansjätten – med fokus på klimat och miljö

Publicerad: 3 april 2023, 11:45

Peter Sandahl leder en ny koncernövergripande enhet inom Nordea: ”Det ska ses som ytterligare ett steg”.

Foto: Pressbild, Oscar Olsson/Dagens industri via TT

Peter Sandahl får ansvaret att leda en ny, koncernövergripande enhet inom Nordea, som ska ansvara för finansjättens klimat- och miljöarbete.

Ämnen i artikeln:

Biodiversitet

Emanuel Videla

emanuel.videla@bbm.bonnier.se


Efter att tidigare ha arbetat som hållbarhetschef på Nordea Liv och Pension så har Peter Sandahl sedan mitten av mars ett nytt uppdrag, som chef för klimat och miljö för Nordea på koncernnivå. I och med det får han ansvar för en nybildad enhet inom Nordea, en av Sveriges och Europas finansjättar.

– Klimat och hållbarhet är centralt i vår affärsstrategi. De senaste åren har vi gjort mycket ambitiösa åtaganden, vi har tydliga och vetenskapligt baserade mål på plats för såväl den interna verksamheten som våra utlånings- och investeringsportföljer.

– Det vi gör nu ska ses som ytterligare ett steg i vårt klimatarbete, där vi samlar den koncernövergripande klimat- och miljöexpertisen som i nära samarbete med den övriga organisationen ska koordinera och driva arbetet med att nå nettonollutsläpp senast 2050, säger Peter Sandahl.

På kort sikt blir fokuset att nå etappmål på vägen fram till 2050. Koncernen har ett flertal delmål, men till 2030 är det övergripande målet att minska utsläppen med 40 – 50 procent jämfört med 2019.

– Vi gör det med hjälp av vår strategi och plan, att arbeta nära våra kunder och utveckla nya produkter och tjänster. På investeringssidan fortsätter vi att driva förändring genom ett aktivt ägarskap, säger Peter Sandahl. Han beskriver att den nya gruppen han leder kommer att arbeta nära Nordeas olika enheter, i arbetet med att nå målen. Parallellt med det arbetet blir det också viktigt att kommunicera på ett transparent och tydligt sätt hur det går, menar Peter Sandahl. Det är också naturligt, menar han, att analysera målsättningen och uppdatera målen om det är läge.

”Biologisk mångfald får mer uppmärksamhet”

En hållbarhetsfråga som är på framväxt i finansvärlden är biologisk mångfald.

– Det kommer få mer uppmärksamhet och fokus de kommande åren. Givet hur sammanlänkad den frågan är med klimatfrågan så ser jag det som otroligt viktigt att vi ser och agerar på de här frågorna tillsammans och inte som två separata frågor, säger Peter Sandahl. Finansvärlden är idag betydligt bättre på klimatfrågor än tidigare menar Peter Sandahl – och dagens förutsättningar när det gäller frågor om biologisk mångfald kan snarast jämföras med hur den frågan hanterades tidigare.

– Där vi är i finanssektorn med biologisk mångfald idag är ungefär där vi var med klimatfrågan för 4–5 år sedan. Om vi tittar tillbaka så tror jag att det finns mycket att lära av hur vi gjorde och hur vi utvecklade arbetet med frågan både internt här i Nordea men också internationellt, säger Peter Sandahl. – Jag tror skillnaden är att i många delar är klimatfrågan mer konkret. Det är enklare att kvantifiera och konkretisera vissa frågor, och där har frågan om biologisk mångfald varit mer vag. Det är dock en fråga som är helt avgörande för samhället, säger han.

Internationella samarbeten

Internationellt utvecklingsarbete var det ja – det har Peter Sandahl en hel del erfarenheter av. Han deltar bland annat i arbetet med PRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar), sitter med i expertrådet för Science Based Targets initiative (SBTI) och i styrelsen för PCAF, Partnership for Carbon Accounting Financials.

– Det har självklart varit lärorikt för mig och för Nordea tror jag det är väldigt viktigt att ytterligare förstärka med den här kompetensen. Jag hoppas givetvis också att det varit bra för finanssektorn som helhet att vi fått kriterier på plats.

Att finanssektorn i dag har tydliga spelregler för att redovisa klimatutsläpp beskriver han som en stor sak.

– Det är en milstolpe att det satts ett stort globalt robust ramverk för hur finanssektorn ska redovisa klimatrelaterade utsläpp från sina portföljer. Att hela sektorn gått samman kring hur utsläppen från verksamhet vi finansierar ska redovisas, det tror jag är ett väldigt viktigt steg. Det är bara att se på hur mycket mer transparent det blivit, säger han.

Peter Sandahl lyfter vikten av olika globala allianser inom finansvärlden.

– En bank skiljer sig från en kapitalförvaltare, som skiljer sig från ett försäkringsbolag, och så vidare. Däremot behöver vi driva ett mer övergripande arbete för hur finanssektorn ska ta sig an ramverk för hur mål ska sättas. När vi började för fem år sedan spretade det ganska mycket i vad olika aktörer tyckte var relevant. Men nu ser vi mer att det konvergerar och jag ser framför mig hur det blir ännu mer harmonisering i hur vi ser på målsättning, ramverk och liknande frågor i sektorn. Jag ser även detta framför mig gällande området biologisk mångfald.

När den här intervjun genomförs har det bara gått någon vecka sedan IPCC:s bistra klimatrapport landade – där slås fast att teknik finns för att vi ska kunna hantera klimatförändringarna, men det är bråttom. Nu behöver alla agera, var budskapet som IPCC sände ut och Peter Sandahl är enig i det. Budskapet för finanssektorn skiljer sig inte skarpt från andra aktörer, men sektorn har en roll i att se till att de finansiella flödena är i fas med det som behövs.

– Ser jag på finanssektorn i stort är det olika aktörer, med olika verktyg till hands. Jag tror att det är viktigt att använda allt vi kan. Ser jag på det utifrån oss på Nordea så handlar det här om att driva förändringen genom att vara aktiva ägare, att arbeta nära våra kunder och stötta dem i att ställa om och givetvis hur vi allokerar kapital, så att det finansierar såväl utsläppsminskningar som nya klimatlösningar, säger han. Det är också det mest rationella att göra rent affärsmässigt, påpekar han.

Personligt intresse bidrar till drivet

Ett personligt intresse för friluftsliv, natur och vintersportande bidrar starkt till Peter Sandahl driv. Han har bland annat engagerat sig i organisationen Protect our winters och grundat nätverket Klättra för klimatet, som samlar miljö- och klimatengagerade alpinister.

– Det är en ynnest att få gå till jobbet och känna att man gör det som ett med sitt stora personliga engagemang. Det hjälper såklart att känna att det finns en inre drivkraft.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev