lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Karriär

Ulf Larsson ny ordförande för Skogsindustrierna

Publicerad: 2 maj 2022, 09:00

SCA:s vd och koncernchef Ulf Larsson har valts till ny ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna.


Bianca Sporrong

bianca.sporrong@bonniernews.se


I den nya rollen som ordförande blir Ulf Larsson en viktig företrädare för skogsnäringen som står för 10 procent av svenskt exportvärde. Valet av ny styrelseordförande skedde på föreningens årsstämma den 20 april. Uppdraget innehas under två år.

 Vilken är den första frågan du kommer att sätta tänderna i?
– Att säkerställa goda förutsättningar för det hållbara svenska skogsbruket, där mer skog planteras än avverkas, även i framtiden är A och O. Vi behöver få alla svenska politiker att förstå att skogsbruket är en strategisk framtidssektor som inte får riskeras av ogenomtänkta förslag från EU-kommissionen. Det geopolitiska läget har understrukit vikten av att EU har en hög egenförsörjning av viktiga resurser, i synnerhet när vi ska gå från en i många avseenden fossilbaserad ekonomi till en bioekonomi. Det kräver en ständigt växande skog som binder enormt mycket koldioxid under sin tillväxttid och i nästa steg blir långlivade träprodukter. Bi- och restströmmar blir till biobränsle som ersätter olja och andra fossila energikällor.

 Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för skogsindustrin just nu?
– Det finns ett mycket starkt behov av att öka förståelsen för betydelsen av den substitutionsnytta som uppstår när produkter med högt fossilt avtryck kan bytas mot biobaserade produkter. Att ersätta fossila produkter och material med motsvarande som skapats av biomaterial är en grundbult för ett hållbart näringsliv. En ansvarsfullt och hållbart brukad skog som växer är nyckeln även för omställningen inom helt andra sektorer.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev