tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Karriär

Upphandling: Så inreder du kontoret hållbart

Publicerad: 16 mars 2010, 08:58

En enkel men originell idé driver på den hållbara utvecklingen i Västra Götaland. Den så kallade Gröna listan har förändrat inköpsmönstren hos många företag i regionen.


Västra Götalandsregionen (VGR) har länge legat i täten när det gäller miljöanpassade upphandlingar och tilldelades redan 2008 Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt Grön Upphandlare. Ett viktigt instrument för att lyckas har varit Gröna listan, en produktkatalog som hjälper regionens inköpare att välja miljövänliga kontors- och inredningsprodukter.

Av regionens upphandlade sortiment är det enbart Gröna listan-produkterna som presenteras i katalogen som skickas ut till inköparna. Det har lett till att cirka 40 procent av inköpen görs via Gröna listan, trots att produkterna den innefattar enbart utgör sex till sju procent av det totala sortimentet inom upphandlingens avtal.
– Listan gör det lätt för inköparna att fatta rätt beslut. Den fungerar samtidigt som incitament för möbeltillverkarna att ta fram nya, hållbara produkter, säger Birgitta Nilsson som är verksamhetsledare på Design med Omtanke som varit med och utvecklat konceptet.

Design med Omtanke är ett utvecklingsprojekt finansierat av VGR som startades 2001 för att förbättra organisationens interna miljöarbete och samtidigt stimulera näringslivet till att arbeta mer hållbart. Bland annat har de utvecklat en metod för att de anställda på olika arbetsplatser ska bli mer delaktiga när förändringar sker i arbetsmiljön.
– En viktig del av detta handlar om att stärka beställarsidan så att de kan göra bra inköpsval. Tidigare fanns det hundratals produkter att välja mellan och ingen information om vilka som var bra ur miljösynpunkt. Ofta fanns viljan men inte kunskapen och därför utvecklade vi Gröna listan som ett lättanvänt verktyg för inköparna, berättar Nilsson.

Inledningsvis möttes listan av blandade reaktioner hos leverantörerna. De företag som redan arbetade med miljöfrågor tyckte att den var strålande, medan andra ansåg att kraven var alldeles för tuffa och att det dessutom saknades intresse hos kunderna för dessa frågor. Men när miljökraven väl kom med i upphandlingen ansåg sig många trots allt kunna leverera produkter som uppfyllde dessa.

Förhoppningen är att listan ska fortsätta växa och innefatta allt fler produktgrupper, som till exempel armaturer och mattor. I år är målet att andelen inköp som görs via listan ska öka från 40 till 50 procent. Regionens cirka 5 000 inköpare handlar inredning för 70 miljoner kronor per år, och utgör därmed landets näst största upphandlare inom produktområdet. Det stora inflytandet gör det givetvis attraktivt för leverantörerna att få med sina produkter på Gröna listan.
– Dessutom använder redan andra landsting, kommuner och arkitektkontor listan, eftersom den i princip är den enda som enbart inkluderar hållbara produkter. Och många av dem har avtal med samma leverantörer, vilket gör att de redan har tillgång till deras sortiment, säger Viveca Reimers, miljöstrateg på VGR.
Västra Götalandsregionen använder alla sina informationskanaler för att sprida listan internt och den går ut till samtliga inköpare och miljöchefer.

Alla produkter på listan är dock inte miljömärkta och det beror faktiskt på lagstiftningen. Enligt lagen om offentlig upphandling får man inte ställa krav på att produkter ska vara miljömärkta. Däremot kan man kräva att produkterna uppfyller samma miljökrav som de märkta. I praktiken innebär detta dock att alla produkter på listan uppfyller de produktrelaterade miljökrav som Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval ställer. Miljökvaliteten på produkter som inte är miljömärkta måste verifieras via en tredje part.
– Det är både bra och dåligt. Det negativa är att vi ger grön signal till företag att komma med på listan utan licenser, å andra sidan ser vi att intresset för att miljömärka produkter ökar tack vare listan, säger Birgitta Nilsson.

Ett annat problem med listan är att den enbart inkluderar företag som ingår i den aktuella upphandlingen.
– Det negativa är att det utesluter bra produkter från företag vi inte har avtal med. Men i och med att vi är en så pass stor aktör på den här marknaden så finns det även fördelar med att det är just VGR:s lista. Vi vill visa att offentliga aktörer kan vara en stark drivkraft i förändringsarbetet för ett hållbart samhälle och då är listan vårt sätt att trigga marknaden, säger Birgitta Nilsson.

Nu väntar ett spännande projekt tillsammans med 24 av regionens kommuner. Man ska komma överens om gemensamma kriterier för klimatsmarta inköpsbeslut och att idén sprider sig är något som initiativtagarna enbart ser positivt på.
– Det är jättekul. Vi har visat hur man kan ställa miljökrav i upphandlingar av inredning. Nu vet alla att det finns bra produkter på marknaden och eftersom det redan finns en lista så kan man ju börja med att titta på den, säger Viveca Reimers.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev