tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Fullgod miljöprövning även utan kommunalt vindkraftsveto

Publicerad: 29 september 2017, 08:20

DEBATT Bestämmelsen om det så kallade ”kommunala vetot” bör upphävas så att prövning av vindkraft likställs med andra tillståndspliktiga verksamheter och följer gängse rättssäkerhetsprinciper. Miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan och kommunernas inflytande säkerställs genom deras starka ställning i prövningen, skriver elva jurister i ett debattinlägg.


Regeringen har uppdragit åt Energimyndigheten och Naturvårdsverket att utvärdera planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft samt föreslå åtgärder som underlättar och gör tillståndsprocessen mer rättssäker. I sin rapport till regeringen föreslår myndigheterna att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken, upphävs. Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan.

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, ”det kommunala vetot”, infördes år 2009. Regelverket har uppenbara brister och har visat sig vara både rättsosäkert och ineffektivt. Tillämpningen har försvårat och förlängt tillståndsprocessen. Kommunen kan när som helst i processen, utan motivering, säga nej till ett vindkraftsprojekt. Om kommunen inte gör någonting, eller är tveksam, innebär det ett nej till projektet utan att någon särskild förklaring behövs. Vindkraftsbolagen blir i praktiken rättslösa.

Redan året efter det kommunala vetot infördes kritiserade dåvarande miljöministern Andreas Carlgren (C) kommunernas agerande och sa att en lagändring kan bli nödvändig; ”Det är inte acceptabelt när en fullmäktigeförsamling på lösa boliner bara säger nej. Det är inte det som lagstiftningen syftar till, då undergräver man trovärdigheten för det lokala beslutsfattandet och skulle det fortsätta så tycker jag att man behöver se över reglerna i lagstiftningen”.

Det är fullt rimligt, och önskvärt, att en kommun ska ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort säkerställs detta både genom kommunens starka ställning som remissinstans i tillståndsprövningen och genom möjligheten att styra lokaliseringen via översiktsplanering.

Bristen på förutsägbarhet och det faktum att vetot inte omgärdas av rättssäkerhetsprinciper som är självklara vid annan myndighetsutövning, innebär stora problem för vindkraftsutbyggnaden.

Lagstiftningen bör ändras så att prövningen följer gängse rättssäkerhetsprinciper. En vindkraftsprojektör måste ha en rimlig möjlighet att förutse om projekten kommer att godkännas eller inte. Användandet av det kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Nu har det passerat åtta år med möjligheter att missbruka det kommunala vetot. Vi uppmanar regeringen att skyndsamt gå vidare med Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs.

En bred majoritet i riksdagen står bakom det klimatpolitiska ramverket och målet att Sverige på sikt ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Vi hoppas att samma riksdagsmajoritet står bakom att prövning av vindkraft, och andra tillståndspliktiga verksamheter, ska följa gängse rättssäkerhetsprinciper.

Per-Anders Bengtsson, Advokatfirman Lindahl

Johan Göthberg, Advokatfirman Vinge

Eric Ödling, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Kristina Forsbacka, Bird & Bird Advokat

Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma

Maria Paikull, Front Advokater

Mikael Berglund, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Bo Hansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Hans Dahlberg Kolga, Setterwalls Advokatbyrå

Rudolf Laurin, Wistrand Advokatbyrå

Per Lindell, Advokatfirman Nordia

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev