Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Guide: Det säger lagen om din miljökommunikation

Publicerad: 25 augusti 2010, 08:06

Miljövänlig, miljösäkert, naturligt – värdeladdade begrepp som låter bra i marknadsföring men med vag innebörd. Här får du listan över miljöpåståenden som har tagits upp av Miljödomstolen, Konsumentombudsmannen och Marknadsetiska rådet och hur de instanserna har bedömt användningen.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


”Biologiska ingredienser”
Så får uttrycket användas:
”Produkterna får inte innehålla några kemiska ingredienser som kan medföra risker för miljö- och hälsoskador.”

”Biologiskt nedbrytbart”
Så får uttrycket användas:
”Alla delar av produkten måste vara biologiskt nedbrytbara.”

”Ekologisk hållbarhet”
Så får uttrycket användas:
”Uttrycket är vagt och bör inte förekomma i marknadsföring.”

”Ekologisk”
Så får uttrycket användas:
Uttrycket får endast användas vid marknadsföring av jordbruksprodukter som uppfyller de krav som följer av EG-förordningarna 2092/91 respektive 1804/1999.”

”Fri från…”
Så får uttrycket användas:
”Uttrycket måste vara relevant för produktkategorin. Om ämnet man hänvisar till tidigare användes för produkten men inte längre används är påståendet ”fri från…” vilseledande. Påståendet ”fri från…” får inte användas för produkter som enbart uppfyller ett lagkrav.”

”Lägre energiförbrukning”
Så får uttrycket användas:
”Påståendet ska innehålla en uppgift om hur stor minskningen är i procent. Om en minskad användning av en resurs leder till ökad användning av en annan måste detta redovisas.”

”Miljö” i produktnamnet
Så får uttrycket användas:
”Produkten ska vara fördelaktig ur miljösynpunkt. Används uttrycket för en produkt som typiskt sett innebär en stor belastning på miljön skall visas att produkten i väsentlig mån skiljer sig från likvärdiga produkter. Marknadsföringen måste precisera vilken egenskap hos produkten som är fördelaktig för miljön.”

”Miljösäker”
Så får uttrycket användas:
”Svepande och oprecist påstående som inte bör användas.”

”Miljövänligt”
Så får uttrycket användas:
”Svepande och oprecist påstående som inte bör användas. Om uttrycket alls skall användas får produkten inte påverka miljön negativt och skall visas att produkten i väsentlig mån skiljer sig från likvärdiga produkter. Marknadsföringen måste precisera vilken egenskap hos produkten som är fördelaktig för miljön.”

”Naturlig metod”
Så får uttrycket användas:
”Produkten får enbart innehålla biologiska ingredienser.”

”Skonsam mot miljön”
Så får uttrycket användas:
”Uttrycket är vagt och bör inte förekomma i marknadsföring.”

”Återvinningsbar”
Så får uttrycket användas: ”Insamlingsmöjligheter eller återvinningsanläggningar måste finnas där varan som påstås vara återvinningsbar säljs.”
Källa: Ny Juridik 1:08

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev