Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Så gjorde vi kommunrankningen 2014

Publicerad: 25 juni 2014, 03:00

Här redogör vi för hur vi gått tillväga när vi gjort årets rankning.

Ämnen i artikeln:

EnergimyndighetenBoverketMiljöaktuelltMiljöstyrningsrådet

Processen för årets rankning är densammasom för tidigare år. Några källor för information, alltså parametrar i rankningen har ändrats. Nytt i årets rankning är Avfall Sveriges miljöindex och ett nytt nyckeltal från Kolada-databasen. Vi fortsätter att inkludera data från Ekomatcentrum, Håll Sverige rent, SKL, Vattenmyndigheterna och Boverkets miljömålsenkät.

Under arbetet med årets frågor har vi inhämtat synpunkter från tjänstemän hos SKL, Länsstyrelsen, Miljöstyrningsrådet, Energimyndigheten, Karlskrona kommun, Gällivare kommun och Göteborgs stad, forskare vid Lunds universitet och Chalmers samt Ekomatcentrum.

Här är rankningens olika delar och samtliga poäng:

- Vattenmyndigheterna har sammanställt kommunernas inrapportering om genomförandet av åtgärder under 2013 för att uppnå god vattenstatus på alla Sveriges vatten. Rapporteringen täcker sex områden. En kommun som är klar med arbetet inom ett område får 0,5 eller 1 poäng, påbörjat arbete ger 0,5 poäng. En kommun kan få maximalt sex poäng. Svarsfrekvens: 90 procent. www.vattenmyndigheterna.se

- Boverkets och Länsstyrelsens miljömålsenkät går ut till alla kommuner och ställer frågor för att följa upp arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Miljöaktuellt har valt ut fem frågor som kompletterar vårt eget frågebatteri. Ett ja-svar på en fråga ger ett poäng. 82 procent av kommunerna får poäng. www.boverket.se/miljo/miljomalsenkaten

- Avfall Sverige räknar ut sitt miljöindex utifrån andel förnybara drivmedel vid avfallsinsamling, andel hushållsavfall som går till materialåtervinning, andel av uppkommet matavfall som går till biologisk återvinning och mängd grovavfall per person som går till deponering. Poäng utgår till kommunerna i förhållande till miljöindex där bästa kommunen Trollhättan får fyra poäng. 38 procent av kommunerna får poäng. www.avfallsverige.se/statistik-index

- SKL:s Insikt återger företags bedömning av kommunernas myndighetsutövning år 2013. Den del av resultaten som berör miljö- och hälsoskydd ger fyra poäng till Nykvarn som fick högst nöjd-kund-index i SKL rapport. Därefter får kommunerna poäng i förhållande till hur mycket bättre de är än genomsnittskommunen. 33 procent av kommunerna får poäng. www.skl.se

- Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och är en del av en internationell certifiering för pedagogiska verksamheter som arbetar med hållbar utveckling. Poäng utdelas för andelen aktiva förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. 100 procent ger tre poäng. 81 procent av kommunerna får poäng. www.hsr.se

- Ekomatcentrums undersökning ger två poäng till Lund och Borlänge, som har högst andel ekologisk mat: 49 procent. Därefter utdelas poäng i förhållande till de olika kommunernas respektive andel ekologiska livsmedel. Svarsfrekvens: 73 procent. www.ekomatcentrum.se

Kolada-värden för andel ekologiskt odlad åkermark, andel förnybar el, andel förnybar energi och restvärme samt andel förnybara drivmedel till kommunens bilar kan ge ett poäng per nyckeltal. Den kommun som har högst andel får ett poäng och därefter viktas poängen efter hur mycket bättre kommunen är än snittkommunen.
www.kolada.se

Maxpoäng för Miljöaktuellts kommunrankning är 63 poäng.

www.kommunranking.se kan du läsa hur kommunerna har svarat på frågor och vilka poäng de erhållit i rankingens olika delar.

Vill du läsa allt om Sveriges bästa kommuner. Ladda ner alla artiklar som PDF.

Missa inte konferensen Hållbar kommun 2014.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev