Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Så gjorde vi kommunrankningen

Publicerad: 27 juni 2010, 14:04

Här är en ingående presentation av hur vi har utformat 2010 års kommunrankning.


I år har Miljöaktuellts kommunrankning utökats med flera betygskriterier jämfört med förra året, och anpassats för att på bästa sätt spegla kommunernas hållbarhetsarbete. Syftet är att sporra dem som ligger i täten och väcka och motivera dem som fortfarande inte har kommit så långt.
Här redovisar vi enkäter, källor, svarsfrekvens och hur de har använts i rankningen som kunnat ge maximalt 30 poäng.

Miljöaktuellts enkät (max tio poäng)
En tredjedel av rankningen bygger på vår egen enkät, bestående av tio frågor som ska premiera förändringsbenägenhet och komplettera övriga enkäter. 255 av 290 kommuner har svarat på enkäten.

Naturskyddsföreningens klimatindex 2010 (max tio poäng)
Grundar sig på en enkät bestående av 36 frågor som 222 kommuner svarat på under våren. Den speglar bland annat kommunernas klimatmål, historiska utsläppsförändringar, transporter, samhällsplanering, energiomställning, matens klimatpåverkan och gröna jobb. Resultatet är viktat så att det utgör en tredjedel av rankningen.
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se

Ekomatcentrum (max tre poäng)
I Ekomatscentrums rapport ”Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010” redovisas bland annat hur stor del av kommunernas matinköp som var ekologiska under 2009, räknat i inköpsvärde. Rapporten bygger på en enkät under våren som 195 kommuner deltog i. Tre poäng ges till den kommun med högst andel ekologisk mat och sedan i en fallande skala.
Läs mer på www.ekomatcentrum.se
www.ekomatcentrum.se 

Gröna Bilister (max tre poäng)
Gröna Bilisters första kommunrankning genomfördes våren 2010 och bygger på en enkät som besvarats av 141 kommuner. De 85 frågorna speglar hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med en miljöanpassad bilism. Högsta poäng i rankningen är 100 poäng, vilket ger tre poäng i vår. Därefter en fallande skala.
Läs mer på www.gronabilister.se/ kommunrankning-2010 

Sveriges Ekokommuner (max en poäng).
En ideell förening som främjar utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån ekologisk grundsyn och ver- kar för hantering av kommuners gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling. Medlemskommuner representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning. Föreningen har 78 medlemmar och medlemskap ger en poäng i vår rankning.
Läs mer på www.ekokommunerna.se 

FTI (max en poäng)
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in för återvinning. Kommunerna påverkar hur framgångsrik insamlingen är genom information till invånarna och utplacering av insamlingsstationer. I vår rankning har insamlingen av glas, kartong, metall, plast och tidningar viktats så att de vardera ger 0,2 poäng till den kommun som är bäst i varje kategori.
Läs mer på www.ftiab.se 

Energieffektiviseringsstöd (en poäng)
Från och med i år kan kommuner ansöka om ekonomiskt stöd till energieffektivisering. De som beviljas stöd åtar sig att fastställa en strategi för energieffektivisering som inkluderar nulägesanalys, mål, handlingsplan och val av minst två av sex åtgärder. De som ansökt före 31 maj får en poäng.
Läs mer på www.energimyndigheten.se 

Fairtrade City (en poäng)
En diplomering från rättvisemärkningen Fairtrade för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Certifierade kommuner ska bland annat sprida information och upphandla etiskt. 34 kommuner har fått en poäng.
Läs mer på www.fairtrade.se

Miljöaktuellt tackar
Enkätfrågor och val av andra underlag för rankningen är framtagna med hjälp av ett antal miljö- och hållbarhetsexperter. Tack till professor Katarina Eckerberg, vice vd för Stockholm Environment Institute, Andreas Hagnell, miljöexpert på Sveriges kommuner och landsting, Linda Malmén, miljömålssamordnare i Östergötlands län, Jon Nilsson Djerf, sakkunnig i materialåtervinning och logistik på Avfall Sverige, Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig på Miljöstyrningsrådet samt Bo Rutberg, va-expert på SKL.

magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.