söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankning

Så rankar Miljöaktuellt Sveriges kommuner

Publicerad: 15 juni 2009, 09:14

Här är fakta om Miljöaktuellts kommunranking som presenteras den 28 juni kl 17.00.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Den 28 juni presenterar Miljöaktuellt sin stora och nya ranking där alla Sveriges kommuner ingår och bedöms ur ett miljöperspektiv.

Den bygger på flera olika undersökningar, bland annat en egen omfattande enkät där kommunernas förändringsbenägenhet undersöks.

Den största och färskaste är Miljöaktuellts eget e-postenkät med åtta frågor till alla kommuner genomförd under juni 2009.

Drygt 240 av Sveriges 290 kommuner besvarade frågorna som sammanställts med hjälp av en referensgrupp bestående av miljöexperter.  För att bedöma kommunerna så rättvist som möjligt har vi utgått från förändringsbenägenhet i frågorna.
Vi har valt att inte mäta statiska variabler som kan leda till att kommuner orättvist klassas som icke miljöbra.  Därför har vi inte mätt variabler som kan vara svåra för en kommun att förändra, som svaga allmänna transporter i glesbygden och tung industri.

Här är frågorna i enkäten till kommunerna:

1. Har kommunen en klimatstrategi som uppdaterats under de senaste tre åren?
Energiplaner är tvingande enligt lag.

2. Har kommunen en egen kommunekolog?
Kommuner med en egen ekolog visar att man tar uppgiften på allvar och ligger i framkant.

3. Har kommunen satsat på utbildning av småföretagare i miljöfrågor, till exempel inom miljöledning och miljöredovisning, under de senaste tre åren?

4. Har kommunen satsat på lokal naturvård, avsatt egna medel för skydd av biologisk mångfald eller avsatt ett eget naturreservat under de senaste tre åren?

5. Har kommunen anlagt någon våtmark de senaste två åren?
Syftet med anlagd våtmark är dels att minska övergödningen, dels att gynna den biologiska mångfalden.

6. Har kommunen satsat på att utveckla cykelvägar under de senaste två åren?
Cykelleder visar att kommuner direkt eller indirekt satsar på miljövänligare transporter.

7. Har kommunen infört miljöledningssystem inom den egna organisationen?
Kommuner som skapar en process för att mäta miljöarbetet i kommunen kan lättare upptäcka framsteg och problem.

8. Serverar fler än hälften av kommunens skolor kravmärkt/närodlad mat?
Miljövänlig upphandling av mat är ett tecken på att kommunen har en helhetssyn i sitt miljöarbete.

Övriga parametrar i undersökningen
• Naturskyddsföreningens Klimatindex publicerades 2007. I undersökningen deltog 209 av 290 kommuner som svarade på frågor om ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser och anpassningsåtgärder mot klimatförändringarna. Vi har viktat klimatindexet lika högt som vår egen undersökning av kommunerna.

• Gröna bilister granskar bara de kommuner som själva aktivt väljer att vara med i kartläggningen över hur miljöbilsvänliga de är. Här har vi gett ett aktivitetspoäng till det hundratal kommuner som velat granskas.

• Medlemskap i miljönätverk för kommuner har också gett aktivitetspoäng. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt för att minska utsläpp av växthusgaser. Uthållig kommun är Energimyndighetens program som en femtedel av Sveriges kommuner gått med i. Även Sveriges ekokommuner, som får stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering, har belönats i rankingen.

Referensgruppen
Miljöaktuellts referensgrupp för kommunrankningen bestod av Katarina Eckerberg, vice vd på Stockholm Environment Institute, Anna Otmalm, avdelningschef inom Länsstyrelsen i Västernorrland och Stefan Svenaeus, länssamordnare för Uthållig kommun för Regionförbundet i Kalmar län. Tack för er medverkan!

Resultatet presenteras i nästa nummer av Miljöaktuellt och under ett seminarium under Almedalsveckan i Visby den 28 juni kl 17.00

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev