måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hållbarhet upp på ny nivå under 2019

Publicerad: 27 december 2019, 12:10

Klimateffekter blir allt tydligare runt om i världen. I kombination med ökat politisk fokus och ökade krav från kunder och medborgare tvingar dessa klimateffekter allt fler organisationer och företag att utveckla och skapa hållbara strategier för framtiden.


MS

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se


 

Hållbarhet har under 2019 klättrat upp på en ny högre nivå i organisationer och företag. Branscher har börjat transformeras och nya hållbara affärsmodeller och strategier utformas.

När vi på Aktuell Hållbarhet nu gör bokslut för 2019 kan vi konstatera att:

• Antalet prenumeranter och läsare har fortsätter att öka. Varje månad når vi ungefär 100 000 läsare med vår journalistik.

• Nästan 1 000 personer har gått någon av våra utbildningar.

• Över 5 500 personer besökt någon av våra konferenser under året.

• Vi har också hjälpt till med över 150 olika rekryteringar. 

Vi är glada och stolta över att så många väljer oss som källa för omvärldsbevakning, kompetensutveckling och nätverkande. 

Det finns ingenting som pekar på att fokus på frågorna kommer att mattas av under 2020. Snarare kan vi förvänta oss motsatsen.

Häromveckan presenterades EU:s färdplan till koldioxidneutralitet år 2050 genom 50 olika åtgärdsprogram för bland annat utsläppshandelssystemet ETS, energisystemet, utrikeshandeln, skogspolitiken och forskning och innovation.

Även svenska regeringen presenterade i veckan en klimatpolitisk handlingsplan där exempelvis all relevant lagstiftning ska ses över för att det klimatpolitiska ramverket ska få genomslag.

Arbetet med att skapa en finanssektor som verkar som en katalysator för klimatomställningen pågår oförtrutet på flera nivåer. Förhandlingarna om taxonomin, som ska slå fast vilka finansiella produkter som ska få kallas hållbara, blir högaktuella att följa nästa år. Då kommer dessutom UN PRI anslutna finansaktörer för första gången att redovisa enligt klimatrapporteringsramverket TCFD där risk- och scenarioanalyser är centrala.

Bolagen ska alltså redogöra för hur verksamheten är exponerat för klimateffekter, direkt fysiska men också indirekta omställningseffekter som påverkar olika sektorer.

Det kommer sannolikt bli rätt rörigt och svårnavigerat – men tärningen är kastad.

Vi ses och hörs igen i början av januari!

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev