måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Här är frågorna i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2023

Publicerad: 16 mars 2023, 09:43

Svara på enkäten till Sveriges miljöbästa kommun före den 17 april.

Våtmarker, illegalt avfall och PFAS. Vissa frågor är nya, andra har varit med förut. Här hittar du alla frågor som ställs i kommunenkäten 2022.

Ämnen i artikeln:

Klimatpolitik

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


För 15:e året i rad genomförs Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun” med syfte är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan.

Rankningen består av tre delar, en enkätdel, en genomgång av extern data samt en del kopplad till klimatdata. Här hittar du de frågor som ställs i enkätdelen 2023.

Sista svarsdatum är den 17 april klockan 17:00. 

Undrar du hur rankningen görs eller hur frågorna tas fram? Läs vanliga frågor och svar här.  

Aktuell hållbarhets enkät består av 24 frågor och 3 följdfrågor (9 frågor är nya).

Agenda 2030: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten?

Krav som måste uppfyllas för att ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska ha politisk förankring och innehålla en handlingsplan som beskriver hur implementeringen ser ut och genomförs. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

Agenda 2030: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbete för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera all personal i den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

Transporter: Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska innefatta hela kommunen, inte enbart den kommunala verksamheten.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får inte enbart innefattas av upprättande av rivningslov, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

Livsmedel: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta mätning av klimatpåverkan där en minskning ska kunna påvisas. Även upphandlade matserveringar ska inkluderas. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

(NY) Återvinning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja återvinning/återbruk av elektronikprodukter bland kommunens invånare?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Arbetet får ej innebära att kommunen enbart erbjuder insamlingsplatser vid återvinningscentralerna.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

Energi: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

(NY) El: Har kommunen någon egenproduktion av förnybar el?

Krav: Egenproduktionen ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen.

Svarsalternativ:

0 procent av den totala förbrukningen av kWh

1-20 procent av den totala förbrukningen av kWh

21-40 procent av den totala förbrukningen av kWh

41-60 procent av den totala förbrukningen av kWh

61-80 procent av den totala förbrukningen av kWh

81-100 procent av den totala förbrukningen av kWh

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

(NY) Energieffektivisering: Har kommunen ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Arbetet får ej enbart innehålla tillgång till energirådgivning. Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Kapitalförvaltning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen Nej

Om ja, kryssa i vilket som inte får finnas i kommunens kapitalförvaltning. Kommentarer om detta kan göras i kommentarsfältet. Fler val kan göras. Klusterbomber, personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och/eller krigsmateriel

Alkohol

Tobak

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kol (Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.)

Uran

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Övrigt (Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.)

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Det ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges:Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefatta plastbantning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

(NY) Plast: Har kommunen ett aktivt arbete för att minska förbränning och öka återvinningen av plast i kommunen?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen samt allmänhet. Det ska finnas mätningar som visar att plaståtervinningen ökat. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

(NY) Illegalt avfall: Har kommunen ett systematiskt arbete som bidrar till att förhindra illegal avfallshantering?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

(NY) PFAS och PFOS: Har kommunen undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

(NY) PFAS: Utövar kommunen tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställer krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

(NY) Industriell symbios: Har kommunen ett systematiskt arbete där man stöttar det lokala näringslivet i att utveckla industriell symbios eller motsvarande? (innovativa samarbeten som hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra)

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala näringsverksamheter, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Välj ett alternativ:

0 procent

1- 20 procent

21- 40 procent

41- 60 procent

61- 80 procent

81- 100 procent

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

20. (NY) Våtmarker: Har kommunen ett systematiskt arbete för att restaurera dikade våtmarker och/eller anlägga nya våtmarker inom kommunens areal?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen:

Beskriv gärna arbetet:

21. Samhällsplanering/utsläppsminskning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att minska klimatpåverkan?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatsmart samhälle” som underlättar för befolkningen att kunna leva fossilfritt. Arbetet ska bidra till energieffektivisering och hållbar mobilitet genom att minska transportbehov, underlätta transporter som är fossilbränslefria, främja gång och cykel samt kollektivtrafik liksom bygga på ett sätt som främjar minskad klimatpåverkan. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

22. Samhällsplanering/klimatanpassning: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatrobust samhälle”. Arbetet ska bidra till att utveckla byggandet och samhällets förmåga att anpassas till framtiden, t ex genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och dammar) mm. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

23. Klimat/koldioxidbudget: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att ligga i linje med Parisavtalet?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej, men arbetet är påbörjat

Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

A) Följdfråga: Om ja, på koldioxidbudget.

Har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen.

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

B) Följdfråga: Om ja, på koldioxidbudget.

Har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade koldioxidutsläpp.

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

C) Följdfråga: Om ja, på koldioxidbudget.

Har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Svarsalternativ:

Ja, härmed garanterar vi att kommunen uppfyller allt i kravställningen. Nej

Ange länk eller kontaktperson och kontaktuppgifter till person som kan bekräfta att arbetet utförs enligt kravställningen.

Beskriv gärna arbetet:

24. Har kommunen gjort något innovativt hållbarhetsarbete som ni vill lyfta fram?

Beskriv arbetet och ange kontaktuppgifter till den som är ansvarig för arbetet. Vi kommer att kontakta några av dessa.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev