måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Social hållbarhet

”Snäv rekrytering leder till kompetensslöseri”

Vårt samhälle står inför enorma utmaningar och näringslivet behöver vara en självklar del av lösningarna. Samhällsklyftorna ökar, digitaliseringen medför nya krav och vi behöver ställa om till en hållbar utveckling. För att lyckas ställa om, både den egna verksamheten och samhället i stort, måste företagen utmana sin syn på kompetens, skriver Carolina Engström, vd för chefsrekryteringsföretaget Wes.

Publicerad: 28 april 2023, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carolina Engström menar att det pågår ett kompetensslöseri och ger tips om hur det ska brytas.

Foto: Pressbild från Wes


Ämnen i artikeln:

Industri

Näringslivet lider inte av kompetensbrist utan av kompetensslöseri. Wes nya rapport "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning" visar att vi har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och var man hittar den, samtidigt som lösningarna finns rakt framför oss.

Visst finns det utmaningar, men det finns också en stor potential om vi bara är beredda att utmana bilden av vem det är vi söker. Samtidigt som diversifiering och inkludering är självklara i många företags värdegrund lyser de ofta med sin frånvaro i rekryteringsprocessen. I Sverige finns en bred palett av kompetens som vi riskerar att missa när den inte ser ut som vi har föreställt oss. De finns i företagen, men alldeles för sällan ser vi dem i ledande positioner.

De finns i företagen, men alldeles för sällan ser vi dem i ledande positioner.

Att ha chefer och styrelser med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter är affärskritiskt. Ett flertal studier visar att diversifiering i bolag leder till ökad vinst och att jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning. Företagens förmåga att bli framgångsrika minskar helt enkelt när diskriminering och resursslöseri står i vägen. Detta bidrar också till att skapa ett samhälle som få av oss vill se.

De som förbises i samband med rekryteringar till ledande positioner är alldeles för många. Länge har vi fokuserat på jämställdhet och behovet av att rekrytera kvinnor till ledande positioner är långt ifrån klart. Men vi måste se bredare på diskriminering, inkludering och kompetensförlust än så.

Företagens ledningsgrupper är skrämmande lika. Både yngre och äldre förbises i rekryteringar – de yngre har för lite erfarenhet och de äldre verkar ha passerat ett osynligt bäst före-datum. Dessutom är antalet icke-vita i företagens ledningsgrupper och styrelser försvinnande få.

För att komma till rätta med diskriminering på arbetsmarknaden krävs ett ihärdigt och strukturerat arbete med bland annat rekrytering – inte minst till ledande positioner. Först då kan inkludering ske.

På samma sätt behöver vi bredda vår syn på utbildning och branscherfarenhet. Utbildningar från många andra skolor än de som oftast ses som plantskolor för framtida ledare kan fostra framgångsrika företagare. Liknande traditionella föreställningar finns gällande branscherfarenhet. Att ha jobbat inom liknande områden ses fortfarande som givna rekryteringskrav. Men faktum är att det riskerar att superkraften i kompetensöverföring från en bransch till en annan går förlorad.

Men faktum är att det riskerar att superkraften i kompetensöverföring från en bransch till en annan går förlorad.

Visst finns det undantag – branscher, platser och yrken där det verkligen råder kompetensbrist – med de är oftast färre än vad vi tror. Och den kompetensbristen finns sällan i chefsleden utan på andra nivåer i organisationen.

Näringslivet har historiskt bidragit till att tackla samhällets utmaningar och måste fortsätta vara en del av lösningen. Utan framgångsrika företag kommer vi inte att kunna göra en grön omställning, hantera globala kriser, lyckas med integrationen eller någon av de många andra utmaningar vi står inför.

Som innovationsnation måste vi fortsätta att ligga i framkant. Då gäller det att ta vara på alla resurser som finns i Sverige. En begränsad syn på kompetens leder till en begränsad tillgång till kompetens vilket får begränsade lösningar som resultat. Det är något som alla förlorar på.

Lösningarna finns, och arbetet bör ledas av ägare, styrelse och ledning och genomsyra hela organisationen.

Lösningarna finns, och arbetet bör ledas av ägare, styrelse och ledning och genomsyra hela organisationen. Till att börja med:

1. Tänk utanför boxen.
2. Uppdatera och professionalisera sättet ni rekryterar.
3. Släpp branschsargen.
4. Sätt en långsiktig kompetensstrategi.
5. Utveckla inkluderande ledarskap som engagerar och tar vara på mångfalden.

Det är dags att utmana förlegade chefsideal och våga se den verkliga potentialen. Det kommer att löna sig – jag lovar.

Carolina Engström
Vd, Wes

Läs rapporten Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Industri

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev