Alliansen presenterar ny gemensam miljö- och klimatpolitik