Allmännyttans klimatinitiativ långt större än väntat