Almis bristande jämställdhetsredovisning blir riksdagsfråga