Amerikaner överskattar kostnaden för egen solenergi

97 procent av amerikanerna överskattar kostnaden för att installera solpaneler i hemmet.

Det krävs allt mindre kapital för att installera solpaneler i hemmet, men det är något som de amerikanska husägarna inte känner till, skriver Reve.

En undersökning utförd av National Renewable Energy Laboratory visar att 40 procent av de tillfrågade tror att det kostar över 20 000 dollar i direkta kostnader att installera solceller i hemmet. Endast tre procent svarade under 1 000 dollar – vilket numera faktiskt är möjligt, tack vare de leasingavtal som erbjuds av bolag som till exempel SunRun, Solar City och Clean Power Finance.

Nästan alla tillfrågade svarade att de vara oroliga för stigande elpriser, och 80 procent svarade att de redan skulle ha installerat solpaneler om kostnaden inte var en faktor.

Leasingavtal för solpaneler blir allt vanligare i USA – i Kalifornien och Massachussetts utgör de 75 procent av marknaden för solenergi i hemmen.