Amerikansk tall hotar svenska floran

Den nordamerikanska contortatallen sprider sig och kan inom kort hota bland annat svenska naturreservat.

Artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 7 april.

Vid utplanteringen 1970 hävdade skogsbolagen att endast skogsbränder kunde göra att tallen sprider sig. Men det stämmer inte.

– Contortatallen medför risker för invasion i Sverige. Tallens skärmtak kan vara så tätt att det nästan inte finns någon växtlighet under den och det är märkbart att det finns mindre vegetation kring contortatallen jämfört med Sveriges infödda furu, säger Michael J. Gundale, docent i funktionell ekologi vid SLU.

En studie från SLU visar att contortatall i framtiden kan utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden om inte fler arter anpassar sig till de nya miljöerna som tallen skapar. Tallen är nu könsmogen och värmen från solen gör att den har börjat sprida sig i den svenska naturen.

– Jag tror att spridningen av contortatallen i naturreservat kan ha en negativ inverkan på vegetationens grundskikt.

Tallens täta krona gör att marken blir kallare då ljusinsläppet blir mindre. Contortan har ett lägre pH-värde vilket gör att barren bryts ned långsammare och att tallens snabba tillväxt leder till lägre näringsupptag för andra växter.