Analys: Beställaransvaret vilar tungt på företagens axlar