Analys: En fyrstegsraket till fossilfria och hållbara persontransporter