Analys: Omöjligt för livsmedelsjättar att nå sina mål om avskogning

Världens ledande livsmedelsföretag kommer inte att kunna leva upp till sina åtaganden om att stoppa avskogningen. Det framgår av en ny analys.

Foto: Dikshaj Hingan/ Wikimedia Commons

Världens ledande dagligavaruföretag ser inte ut att nå uppsatta mål för hållbar produktion och konsumtion som satts till år 2030. Dessutom är de åtaganden som gjorts för att nå netto noll avskogning till år 2020 omöjliga att nå, enligt analys- och rankningsorganisationen CDP. I CDP:s nya rapport om dagligvaror och avskogning bland 22 storföretag framgår att endast åtta av företagen har ett omfattande arbete kring skogs- och markanvändingsfrågor.
”Samtidigt som företagens ambitiösa mål tyder på att de förstår behovet av åtgärder mot avskogning, vidtar ingen av dem konkreta åtgärder för att avsevärt reducera avskogningen i sina leverantörsled”, skriver CDP i en kommentar till rapporten.

I granskningen ingår företag som Nestle, Unilever, McDonalds, Procter & Gamble och Este Lauder. En utmaning som lyfts fram i rapporten handlar om att ersätta palmolja med andra vegetabiliska oljor. En åtgärd som kan minska avskogningen i Sydostasien men samtidigt riskerar att leda till avskogning inom andra områden.
Aktuell Hållbarhets genomgång av de stora svenska livsmedelsbolagen visar att Ica, Coop, Axfood och Lidl saknar mål för minskat behov av ny mark.
– Vi har inget mål men ser över möjligheten att använda biokol som en del av Lidls klimatkompensation, säger Annika Skogsvik, tillförordnad hållbarhetschef på Lidl, till Aktuell Hållbarhet.

Läs rapporten ”No woods for the trees”

Läs mer om de svenska livsmedelsbolagen och markanvändning