Analys: Så påverkas åkerinäringen av digital rapportering av farligt avfall