Analysverktyg ska öka fackligt förtroendevaldas möjligheter att påverka bolagens hållbarhetsarbete