Analytiker varnar: ny kärnkraft inte kommersiellt gångbar

Storbritannien vill bygga ut sin kärnkraft, men nu menar analytiker att det endast är möjligt om skattebetalarna står för en stor del av de skenande byggkostnaderna.

Kärnkraftutvecklaren EDF, som är den största operatören i Storbritannien, har höjt kostnaden för att bygga ett nytt kärnkraftverk – från 4,5 miljarder pund till 7 miljarder pund, rapporterar Reuters.

– Om de senaste kostnadsberäkningarna stämmer så är nya kärnkraftverk inte kommersiellt gångbara i Storbritannien, säger Peter Atherton, analytiker på Citigroup till nyhetsbyrån.

Citigroup, som är världens största finansbolag, menar också att detta skulle göra kärnkraft till den dyraste formen av elproduktion – till och med dyrare än havsbaserad vindkraft, som idag är den energikälla som behöver mest subventioner i Storbritannien.

Med konstruktionskostnader på 7 miljarder pund, och ett standard-avkastningskrav på 15 procent, så skulle EDF behöva ta 166 pund per megawattimme – vilket skulle kräva 115 pund statliga subventioner per megawattimme. Med andra ord betydligt mer än vad havsbaserad vindkraft behöver.