Andelen hälso- och miljöfarliga kemikalier ökar i Sverige