”Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar enligt plan”