“Ändrat sparande det mest effektiva sättet att bidra till hållbarhet”