Ändringar i elbusspremien ska öka antalet sökande aktörer