Anna Simmons, 28 år

Projektledare, CSR Västsverige.

Som projektledare för CSR Västsverige, Sveriges största sektors­överskridande ­hållbarhetsnätverk, har Anna Simmons skapat sig ett ­kontaktnät som få kan stoltsera med. Anna ­Simmons breda expertis, med både examen från ­Handelshögskolan och ­studier i miljövetenskap, ger henne förutsättningar att göra komplexa hållbarhetsfrågor begripliga och hanterbara. Driven, kunnig, engagerad och djupt ­positiv var några av omdömena som gavs i nominerings­processen.