Annie Lööf lovade skattesänkningar till landsbygden och tekniksprång som löser klimatkrisen