Bygg din hållbarhetskommunikation med oss!

Aktuell hållbarhet är Nordens ledande medie- och kunskapsföretag för personer som arbetar med miljö, socialt ansvar och csr. Vi har kontakt med över 100 000 yrkesverksamma personer i både privat och offentlig sektor. Dessa målgrupper består av beslutsfattare och proffs som i sina olika yrkesroller arbetar strategiskt och praktiskt med hållbar utveckling. De ansvarar och utvecklar exempelvis policydokument och stöttar eller fattar beslut i små som stora investeringar där hållbarhetsaspekterna är centrala.

Alla dessa hållbarhetschefer, miljöchefer, strateger, inköpare, verksamhetschefer, vd:ar, politiker, tjänstemän och koordinatorer (för att nämna några vanliga titlar) kommunicerar vi med regelbundet, i princip dagligen, via våra olika redaktionella publikationer och tjänster. Många av dessa träffar vi också regelbundet genom våra konferenser och utbildningar.
Vi på Aktuell Hållbarhet vet hur miljö- och hållbarhetsfrågorna utvecklas, vilka personer som hanterar dem och hur en framgångsrik hållbarhetskommunikation kan och bör se ut.

Läs mer om våra produkter

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med din kommunikation?
Boka in ett möte med mig:
Jenny Elmqvist Försäljningschef
070 090 37 69
jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se