e-post marknadsföring

Använd e-post som marknadsföringskanal

E-post marknadsföring innebär att du som kund har möjlighet att formulera ett erbjudande, både grafiskt och textmässigt som vi skickar via e-post till ett urval av våra användare. Vi står som avsändare men innehållet ägs av er.

Aktuell Hållbarhet har en upparbetad affärsrelation till ca 150 000 yrkesverksamma personer i Sverige som på något sätt arbetar med omställningen till ett hållbart samhälle. Varje gång en person interagerar med oss samlar vi in data om personen i fråga, så som yrkestitel, företag, bransch, region, ansvarsområden men även data om personens beteende, informationsbehov, budget och utmaningar. Vi kan söka och selektera bland personer i vår databas och plocka ut kontaktuppgifter till personer av en viss ”karaktär” mot bakgrund av den information vi samlat in enligt ovan.

Vi skickar sedan e-post till enbart de individer som passar in er målgruppsprofil

För rådgivning och bokning:
Ring 08-409 322 21

Ladda ner mer information och prislista här »

Pris

Utskick via e-post från 25 000 kr (9,90 kr/mottagare och utskick)

  • Formgivning och produktion i Aktuell Hållbarhets mall för e-post marknadsföring
  • 2 korrekturvändor
  • Avsändare: Aktuell Hållbarhet Erbjudande
  • Selektering och urval av mottagare
  • Möjlighet att inkludera upp till två utgående länkar
  • A och b-testning av ämnesrad
  • Statistikrapport i efterhand

Fördelar
1. Responsen är omedelbar
2. Möjlighet att rikta budskapet enbart till de som är relevanta för budskapet
3. Det mesta går att mäta
4. Möjlighet att a och b-testa för optimering av öppnings- och klick frekvens
5. Förtroendet för innehållet är högt då Aktuell Hållbarhet står som avsändare
6. Tidpunkten och livslängden för ert budskap går att styra och tajma med andra aktiviteter
7. Går utmärkt att kombinera med lead-generering (försäljning)
8. Är outstanding vid marknadsföring av konferenser, möten och event.
9. Du får ta del av värdefull statistik om målgruppens beteende i efterhand.

Ladda ner mer information och prislista här »

 

För rådgivning och bokning:

Ring 08-409 322 21

Eller kontakta någon av oss nedan

Annonsering och marknadsföring

Jenny Elmqvist
Försäljningschef
Telefon: 0700-90 37 69
E-post: Jenny.Elmqvist@bbm.bonnier.se

Amanda Fröjd Lindsjö
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 66 27
E-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se

Edith Jonsson Wennberg
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 66 15
E-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

Norah Miller
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

Karoline Wikström Nilsson
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 75 65
E-post: karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se


Rekryteringsannonsering, employer branding och karriärtjänster (search och rekrytering)

Rodrigo Muñoz
Försäljnings- och publiceringsansvarig
Telefon: 0768-633 697
E-post: karriar@aktuellhallbarhet.se