Tidning

tidningar

Annonsera i tidningen!

Här hittar du information om marknadsföring och annonsering i den tryckta tidningen Aktuell Hållbarhet. Tidningen är ett viktigt arbetsverktyg för våra läsare. Läsarna betalar för att få sammanhangen förklarade och för att få ta del av analyser, guider och grävande journalistik som på ett sakligt och nyanserat sätt beskriver vår tids hållbarhetsutmaningar ur såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt perspektiv. Vi lyfter förslag på lösningar, presenterar goda exempel, beskriver framgångsrika strategier och framåtblickande visioner så att våra läsare får kraft att agera.

Ladda ner tema- & utgivningsplan samt annonsprislista som PDF här

 

För rådgivning och bokning:
Ring 08-409 322 21

 

Målgrupp

Läsarna är proffs och beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor.

Proffs = personer som har utbildning, erfarenhet och jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor. Proffs är ofta beslutsförberedande, rådgivande och har till uppgift att mot bakgrund av fakta och kompetens ta fram underlag för strategiska beslut. Typexempel är yrkestitlarna miljö- och hållbarhets- chefer, strateger, samordnare, utvecklare, handläggare, utredare och  kommunikatörer etc.

Beslutsfattare = personer som fattar avgörande beslut i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är personer som inte jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor men som har behov av att förstå hur hållbarhetsfrågorna påverkar kärnverksamhet och kan avgöra när de ska be proffset om beslutsunderlag. Typexempel är yrkestitlarna VD/CEO, affärsområdeschef, verksamhetschef, produkt- och affärsutvecklare, politiker, upphandlare etc.

Antal utgåvor/år: 8
Omfång: 52 – 84 sid
Estimerad räckvidd: 20 000 läsare

 

Tema och utgivningsplan 2017

 

utgivningsplan-2017

Priser & format

annonsprislista

Ladda ner tema- & utgivningsplan samt annonsprislista som PDF här

För rådgivning och bokning:
Ring 08-409 322 21

 

 

 

 

För rådgivning och bokning:

Ring 08-409 322 21

Eller kontakta någon av oss nedan

Annonsering och marknadsföring

Jenny Elmqvist
Försäljningschef
Telefon: 0700-90 37 69
E-post: Jenny.Elmqvist@bbm.bonnier.se

Amanda Fröjd Lindsjö
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 66 27
E-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se

Edith Jonsson Wennberg
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 66 15
E-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

Norah Miller
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

Karoline Wikström Nilsson
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 75 65
E-post: karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se


Rekryteringsannonsering, employer branding och karriärtjänster (search och rekrytering)

Rodrigo Muñoz
Försäljnings- och publiceringsansvarig
Telefon: 0768-633 697
E-post: karriar@aktuellhallbarhet.se