Ännu ett rekordår för World Overshoot Day

World Overshoot Day inträffar rekordtidigt i år – igen. Från och med den 2 augusti lever jordens befolkning på naturresurser som lånas från framtiden, och utsläppen av koldioxid förblir den stora boven i det ökande globala ekologiska fotavtrycket.

Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet, men på drygt fyra decennier har Overshoot Day flyttat från december till augusti. Foto: Wikimedia Commons

Den 2 augusti inträffar World Overshoot Day då världens årliga budget av naturresurser tar slut. Kort sagt innebär det att jordens befolkning har använt mer naturresurser än vad planeten klarar av att generera under ett år, och att den nuvarande konsumtionstakten på global nivå kräver 1,7 jordklot. Sveriges ekologiska fotavtryck ligger dock högre än det globala snittet, då det krävs 3,8 planeter för att alla ska kunna konsumera som den genomsnittlige svensken.

Utsläpp av koldioxid är den främsta källan till att det ekologiska fotavtrycket fortsätter öka på global nivå, enligt Global Footprint Network som ligger bakom World Overshoot Day.

– Mänsklighetens koldioxidavtryck har mer än fördubblats sedan 1970 och det är fortfarande den snabbast ökande delen i den ökande klyftan mellan det ekologiska fotavtrycket och planetens biokapacitet, säger Mathis Wackernagel, vd för Global Footprint Network, i en presskommentar.

Global Footprint Networks data, som ursprungligen kommer från FN, visar att såväl jordens befolkning som konsumtionen ökar. Om ökningen fortsätter i den takt som FN har prognostiserat kommer det globala ekologiska fotavtrycket år 2030 ligga på en nivå som kräver två jordklot. Överbelastningen av ekosystemen leder till avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad halt av koldioxid i atmosfären.