Ansiktsigenkänning används för att identifiera hotade fiskar

Ansiktsigenkänning har hittills använts av polisen för att identifiera misstänkta brottslingar. Men snart kan tekniken även användas för att lösa fiskebrott.

Organisationen The Nature Conservancy, TNC, har utlyst ett tävling på crowdsourcing-sajten Kaggle med förhoppning att det vinnande bidraget ska utveckla mjukvara som, istället för att känna igen ansikten, kan identifiera fiskarter.

Tanken är att mjukvaran ska användas för att effektivisera övervakningen av fisket. Genom att installera kameror på fiskebåtarna och övervaka fångsten som tas upp ska  programmet identifiera de hotade eller skyddade arter som dras upp som bifångst. Varje gång programmet identifierar en hotad fisk så skapas en markering i videomaterialet. Det gör att den inspektör som går igenom videon enkelt kan leta upp de ställen där de skyddade arterna tas upp för att se hur besättningen hanterar situationen, om de gör sitt bästa för att släppa tillbaka den oskadade fisken i havet.

TNC hoppas att elektronisk övervakning av fisket ska kunna effektivisera skyddandet av hotade fiskarter med 40 procent och leda till minskade kostnader för övervakningen. Idag finns regler som säger att statliga inspektörer ska finnas på minst 5 procent av de kommersiella fiskebåtarna i västra och centrala Stilla Havet men den verkliga siffran är cirka 2 procent och det är relativt vanligt att fiskare behåller skyddade arter som de drar upp, till exempel hajar som fångas för fenornas skull.

I TNCs tävling på Kaggle utlovas 150 000 dollar till det team som tar fram en fungerande mjukvara för att identifiera fiskar. Om programmet visar sig minska arbetskostnaderna för inspektörer och bidra till en mer effektiv övervakning av fisket kan det i framtiden leda till att elektronisk övervakning blir standard inom branschen. Till exempel kan man tänka sig att stora återförsäljare som till exempel Walmart kräver att elektronisk övervakning används på leverantörernas fiskebåtar.