Anslagen till hotade arter har minskat kraftigt

Under de senaste fem åren har regeringen nästan halverat anslagen för att skydda hotade arter i Sverige.

Trots att Sverige undertecknat en konvention om att värna om den biologiska mångfalden har regeringen minskat anslagen från 105 till 56 miljoner kronor. Det rapporterar Sveriges Radio.

Framförallt är det arter som lever i sjöar, vattendrag och havsmiljöer som hotas när bidragen nu minskar. När Havs och vattenmyndigheten tog över vattenfrågorna från Naturvårdsverket minskade anslagen med 30 procent, något som lett till att flera Länsstyrelser tvingats spara in på kalkning av försurade sjöar och vattenvårdsprojekt som syftar till att skydda särskilt hotade arter.

Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi och tillförordnad chef för Artdatabanken, säger till Sveriges Radio att konsekvensen blir att vi riskerar att förlora hotade arter i Sverige.