”Antalet laddbara bilar i Sverige kommer att fördubblas inom 15 månader”