Antalet sålda elbilar i Kina passerar en miljon

Vid månadsskiftet november-december förväntas Kina bli det första land i världen där antalet sålda elbilar passerar en miljon under ett år.

Foto: Wikimedia Commons

2014 tillverkades sex procent av världens elbilar i Kina. Idag ligger siffran på över 40 procent. Kina har ett 70-tal inhemska elbilsmärken och en överväldigande majoritet av de elbilar och laddhybrider som sålts under året kommer från kinesiska tillverkare.

Av de cirka 6 procent av elfordonen som importerats kommer de flesta från BMW och Tesla. I och med handelskriget mellan USA och Kina har Teslas inträde på den kinesiska marknaden försvårats på grund av handelstullar. Biltillverkaren satsar nu därför på att lägga en stor del av sin tillverkning i Kina.

Cirka 40 procent av världens elbilar och laddhybrider finns i Kina. De utgör emellertid bara 5 procent av den kinesiska fordonsflottan. Vid årsskiftet planerar den kinesiska regeringen att införa ett nytt miljöstyrsystem som ska leda till att andelen elbilar ökar till 10 procent. Det rapporterar Ny Teknik.