AP4: Ingen motsättning mellan ökad avkastning och minskade utsläpp