AP4: “Scenarioanalys ett bra redskap för att förstå risker”