Apotea försvarar kritiserade hållbarhetsambitioner