Apoteken varnar kunder för diklofenak

Från och med denna vecka kommer alla medlemsföretag i Sveriges Apoteksförening att informera sina kunder om ämnet diklofenaks negativa miljöpåverkan.

Foto: Flickr, Apoteket Hjärtat

Diklofenak är ett smärtstillande ämne som bland annat finns i vissa mediciner som används vid reumatiska sjukdomar. Det är också den aktiva substansen i Voltaren och andra läkemedel som säljs receptfritt på apotek och i livsmedelsbutiker.

Diklofenak är svårnedbrytbart i naturen och giftig för fisk och andra vattenlevande organismer. I Sverige finns sedan 2015 en lag som reglerar hur mycket diklofenak som får släppas ut i sjöar och vattendrag. Men dessa värden överskrids och därför har Svenskt Vatten tidigare krävt att läkemedel som innehåller diklofenak receptbeläggs.

Nu har medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening kommit överens om att alla apotek och butiker som säljer preparat med diklofenak ska informera om ämnets negativa miljöpåverkan och uppmana sina kunder att använda preparaten med eftertanke.

För närvarande har Läkemedelsverket, som är den myndighet som godkänner läkemedel i Sverige, ingen möjlighet att väga in miljöpåverkan när de ska avgöra om ett läkemedel bör godkännas eller inte. Men av miljöhänsyn har många landsting redan tagit bort mediciner som innehåller diklofenak från listan över rekommenderade läkemedel.