Apoteket trimmar klimatarbetet med kompensationer

Tjänsteresor och transporter utgör Apotekets största klimatgasutsläpp. Vid sidan av riktlinjer och internt arbete väljer Apoteket nu att också klimatkompensera företagets leveranser.

Klimatkompensationen innebär att Apoteket investerar i ett utsläppsreducerande projekt i Malawi. Tillsammans med 2050 renoverar Apoteket brunnar så att vattnet inte behöver kokas på vedspisar innan det används. Samtidigt samarbetar man med olika partners för att driva utvecklingen mot förnybara bränslen och innovativa transportlösningar. Anna Rogmark är hållbarhetschef på Apoteket.

Ni väljer att klimatkompensera era leveranser. Samtidigt siktar Sverige på en fossilobereonde fordonsflotta 2030. Hur ska ni få ner utsläppen från leveranserna här i Sverige?
– Klimatkompensationen är egentligen en ganska liten del av vårt klimatarbete. Vår huvudsakliga satsning är att få ner utsläppen från de transporter vi har här genom att i våra upphandlingar upphandla klimatsmarta transporter. Vi har också riktlinjer som säger att vi ska resa klimatsmart i tjänsten. Dessutom tittar vi hela tiden på vårt koldioxidfotavtryck för att vi ska kunna se hur vi ska kunna minska det.

Var finns Apotekets största utsläpp?
– Våra direkta utsläpp är mest kopplade till tjänsteresor och transporter. Tittar man på läkemedelstillverkningen så ger den förstås också utsläpp. Men jag tror att det är i kundmötet vi har störst möjlighet att påverka miljön. Genom att se till att kunderna använder sina läkemedel på rätt sätt och fullföljer sin behandling så kan vi förhindra att man använder onödiga läkemedel och inte behöver ta en ny kur eller uppsöka vården igen.

 Vilken är er största hållbarhetsutmaning?
– Vår största hållbarhetsutmaning är därför att säkerställa att våra kunder får en bra och säker läkemedelsanvändning så att läkemedlen får den effekt som förväntas. Det är också viktigt för samhället eftersom läkemedel och vård är subventionerade. En annan utmaning är att se till att de produkter av vårt sortiment som inte utgörs av läkemedel är skonsamma mot miljö och människa. Vilka läkemedel som är godkända bestämmer ju Läkemedelsverket men över de andra produkterna har vi större inflytande.